Formació

Oferta de crèdits 1r semestre 2019-20 (ECTS)

Oferta de crèdits 1r semestre 2019-20  (ECTS)
 

Activitat 1:  Sexualitat i afectivitat. Una mirada integradora. (2 crèdits ECTS)
Codi 78973
La formació tractarà diferents temàtiques relacionades amb l’afectivitat, la sexualitat i el sexe saludables emmarcades en del concepte de salut. La formació anirà enfocada a promoure una mirada crítica i reflexiva envers la sexualitat, incloent l’afectivitat, el plaer, les infeccions i malalties de transmissió sexual, la diversitat d’identitats de gènere i orientacions, els drets sexuals i reproductius, i les línies de prevenció. Hi haurà una part de la formació destinada a les problemàtiques relacionades amb el sexe (ITS, disfuncions, embarassos no desitjats) i la seva prevenció. El programa també pretén introduir la reflexió i coneixement sobre els drets de les persones que conviuen amb el VIH, la perspectiva dels drets sexuals i reproductius, i aspectes de violència de gènere i vulneració de drets dels col·lectius LGBTI+.

Dates i horaris: Del 19 de novembre al 5 de desembre, els dimarts i dijous de 15:30 a 18:30h. 6 sessions tèoriques.
Lloc de realització: Sala d’Actes de l’Edifici Àgora (al costat de la Sala Cinema)
Crèdits: 2 ECTS
Preu: 40€
Programa: programa del taller. 
Inscripció: Formulari.


Avaluació:
- Cal entregar una memòria final.
- Cal una assistència al 100% de les sessions teòriques o a un 80% degudament justificat. 

Activitat 2: Taller de DDHH, migracions i asil. (2 crèdits ECTS)
Codi 79460

Es proposen una sèrie de tallers participatius per tal d’abordar temàtiques vinculades als fenòmens migratoris, als desplaçaments forçosos, les seves causes i conseqüències, amb enfocament de Drets Humans i perspectiva de gènere. Les sessions seran dinamitzades per part d’entitats especialitzades i de col·lectius de defensa dels drets de persones migrades, desplaçades i refugiades.

Dates i horaris: Del 18 de novembre al 9 de desembre del 2019. Dilluns i dimecres de 16h a 19h. 7 sessions.
Lloc de realització: LaFede (c/Tàpies, 1 08001 BCN)
Crèdits: 2 ECTS
Preu: 40€
Inscripció: Formulari. 
Programa: programa del taller
Més informació: fas.acollida@uab.cat

Avaluació:
- Cal entregar una memòria final.
- Cal una assistència al 100% de les sessions teòriques o a un 80% degudament justificat. 

Activitat 3:  ANUL·LADA Eines per ser Agent de Salut al Xiringu de la Festa Major de la UAB. (1 crèdits ECTS) 
Codi 79541 - Agents de Salut i Festa. ANUL·LAT