Estudiar

Postgrau en Gestió de Projectes Turístics, Màrqueting i Intel·ligència EmocionalExerceix amb efectivitat la direcció i gestió de màrqueting en el sector turístic i hoteler, àrea que exigeix una capacitació constant i personalitzada, i adaptant-se als canvis contants en el mercat global.
 


El perfil d'aquest professional es converteix en peça fonamental dins de les organitzacions que estan enfocades al servei al client, ja que s'han de plantejar processos de millora continua i desenvolupar noves tècniques i estratègies adaptades a les necessitats del client.

Aquest postgrau, doncs, aporta les eines necessàries per al coneixement estratègic d'una empresa, combinant l'anàlisi i el desenvolupament de tècniques integrant noves eines dins del Coaching i la Intel·ligència Emocional del sector turístic, i enfocades a l'última evolució del màrqueting, orientades al client, i generant experiències de valor, entre d’altres. L'objectiu és obtenir una alta satisfacció de cada servei o producte adquirit, considerant que el client és el més important dins d'una organització.

Objectius

  • Capacitar als gestors digitals integrats en equips directius que hauran de donar resposta al repte de la digitalització en les empreses del sector turístic.
  • Dotar d'eines especialitzades per a la gestió digital del sector turístic i hoteler que han de permetre resoldre amb la millor eficiència la complexitat dels canvis als quals les organitzacions s'enfronten en un mercat internacional.
  • Adquirir una visió integral de la gestió empresarial, que englobi les àrees de més rellevància dins de l'empresa i orientades als mercats mundials.
  • Integrar els coneixements suficients en la seva pràctica professional per resoldre les problemàtiques d’aquesta actuació.


Coordinació

Laura Lizbeth Martínez. Llicenciada en ADE, Màster en Direcció i Gestió d'Empreses Internacionals per la UAB; Màster en Innovació Industrial per la Universitat Ramon Llull. Consultora i especialista en màrqueting i mitjans de comunicació online i offline; Project Management i desenvolupadora de formació online: E-learning. Professora col·laboradora EUTDH-UAB.


Pla d'estudis

Visió estratègica empresarial i de projectes

Introdueix eines necessàries per al coneixement estratègic d'una empresa. Permet aprofundir en tots aquells aspectes generals que, posteriorment, li permetran desenvolupar projectes que promoguin el plantejament d'objectius clars i les accions per a aconseguir-los.

•  Entorn empresarial turístic: La integració de la direcció i la gestió de projectes amb la resta d'àrees de l'empresa
•  L'entorn internacional i el seu impacte en la direcció de projectes
•  Sistemes IT

Disseny i gestió de projectes turístics

Introdueix els conceptes per al disseny, implementació i control de projectes turístics. Permet conèixer tots aquells aspectes i coneixements que després haurà d'aplicar en les diferents àrees.

•  Les fases del cicle de vida d'un projecte
•  Anàlisi i diferència entre la gestió per projectes
•  Com gestionar les diferents àrees com: Adquisicions, Costos, Temps, Qualitat, Processos i Riscos
•  Gestió de projectes segons PMI
•  Gestió de les comunicacions del projecte

Desenvolupament, planificació i control del projecte

Desenvolupa les pautes necessàries per al desenvolupament de la planificació i control dels projectes. Estableix un pla de treball que permet una implementació eficient i eficaç.

•    Gestió de projectes: principals conceptes, rol del director de projecte
•    Planificació d'un projecte: cicle de vida d'un projecte, perquè planifiquem?, procés PMI, grups de processos, processos d'inici, processos de planificació
•    Execució i monitoratge de projectes: processos d'execució, processos de monitoreig i control, cicle dels lliurables, tancament de projectes, processos de tancament
•    Planificació d'un projecte turístic: eines i plantilles
•    Quadre de comandament
•    Seguiment de projectes
•    Implantació i seguiment

El rol del recurs humà en els projectes

•    Desenvolupa els conceptes més rellevants de lideratge i direcció d'equips dins de la gestió de projectes. S'adquireixen habilitats i competències necessàries per a un òptim desenvolupament.

Estratègies de Màrqueting Digital i Turisme Electrònic

•    Introducció al Màrqueting i Comerç Digital enfocat al turisme.
•    Noves tecnologies i eines digitals en el  màrqueting i la comercialització.
•    Campanyes comercials online per al turisme 4.0.
•    Les botigues online i noves tendències.

Eines per a campanyes turístiques digitals

•    Community Manager: Implementació de les Xarxes Socials i aplicacions turístiques.
•    Reputació online.
•    Optimitació en SEO, SEM, SMO, SMM.
•    Google Adwords.
•    E-mail màrqueting.

Creació de valor, experiència i fidelització

•    El CRM i les seves aplicacions.
•    L'experiència del client.
•    Estratègies de fidelització i lleialtat.

Pla de màrqueting online

•    Elaboració d'un pla de màrqueting digital.
•    Medició i control del pla de màrqueting.

Habilitats Directives

•    Introducció i aplicació de tècniques per al desenvolupament professional i la comunicació interna de l'empresa.

Intel·ligència Emocional

•    Saber què és la Intel·ligència Emocional
•    Desenvolupar Autoconeixement Emocional
•    Desenvolupar competències d'escolta activa i de comunicació eficaç i empàtica.
•    Aprendre a desenvolupar objectius GROW

Coaching

•    Perquè serveix el Coaching
•    Com és un procés de Coaching
•    Tipus de Coaching segons el client
•    Diferències entre el Coaching i altres pràctiques