Màster Universitari en Recerca en Educació

T’interessa la investigació educativa? Vols adquirir eines i recursos per dedicar-te a la recerca amb professorat acreditat per la seva excel·lència investigadora? Aquest és el teu màster!

Informació general

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions de cada programa, del 22 al 26 de maig. Inscripcions obertes!

 • Màster Universitari UAB
 • Crèdits: 60 ECTS
 • Inici de curs 02/10/2023
 • Inici de la preinscripció 13/01/2023
  Veure el calendari
 • Places: 80 places
 • Horaris: Tarda
 • Preu: 27,67€ per crèdit (estudiants UE o residents). Curs 2022-2023.
  66€ per crèdit (estudiants no UE no residents). Curs 2023-2024.

 • Idioma: Català (30%) i castellà (70%).
 • Modalitat: Presencial
 • Centre docent: Facultat de Ciències de l'Educació
61 Màster Universitari de Recerca en Educació - MURE - Català/Castellà

Vols innovar en diferents àrees i especialitats educatives: didàctica de la llengua i la literatura, didàctica de les ciències socials, educació científica i matemàtica, didàctica de l’art, psicomotricitat i educació física, currículum i innovació, desigualtats educatives i gestió de les organitzacions educatives?

T’interessa combinar mòduls transversals que promouen el desenvolupament de competències investigadores en l’àmbit educatiu, i mòduls específics de cadascuna de les especialitats? En el màster en Recerca en Educació podràs inscriure’t a una especialitat i també cursar mòduls optatius afins al teu perfil o del teu interès.
 
L’equip de professorat el formen doctors membres de reconeguts equips de recerca amb una àmplia i contrastada trajectòria en la investigació educativa i, també, en la formació en recerca educativa en totes les seves modalitats i vessants.

El perfil de l’alumnat del màster són professionals, acadèmics i graduats que volen adquirir recursos i eines, i desenvolupar les seves competències investigadores, per treballar en el camp de la recerca o liderar processos d’innovació basats en evidències científiques a les seves organitzacions.

Sortides professionals

El màster en Recerca en Educació de la UAB pretén capacitar professionals que, des de la investigació, puguin donar resposta a demandes socials, acadèmiques i professionals relacionades amb l'educació.

Hi ha una continuïtat acadèmica per als titulats del màster en Recerca en Educació de la UAB en els estudis de doctorat. Aquesta és la ruta que seguirà una part significativa dels titulats del máster. Però les competències adquirides pels estudiants en aquest màster obren les portes d'accés a altres ocupacions vinculades amb:

 • l'assessorament a administracions públiques i organitzacions i empreses en tots aquells àmbits vinculats a l'educació i la formació;
 • l'assessorament a centres educatius per a la resolució de problemes vinculats a l'ensenyament i la seva organització i en l'elaboració i avaluació de programes
 • la direcció i consultoria editorial i l'elaboració de materials curriculars innovadors que recullin els resultats dels avenços en el camp de la investigació
 • la planificació i gestió d'institucions de l'àmbit de l'educació no formal (museus, biblioteques, entitats educatives, associacions culturals ...) i en la programació i organització d'activitats
 • la planificació i gestió de bases documentals i centres de recursos i la recerca en centres de recerca
 • la col·laboració amb organitzacions no governamentals (ONG) en l'organització i avaluació dels seus programes vinculats a l'educació
 • la formació de professionals de nivell superior amb una visió àmplia dels processos educatius que es desenvolupen en territoris i institucions.

Testimonis

Universitat coordinadora:

Universitat Autònoma de Barcelona

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Màster Oficial - Recerca en Educació Accedir a l'apartat de El màster en xifres

Més informació