MÓster oficial en Recerca en Educaciˇ

T’interessa la investigació educativa? Vols adquirir eines i recursos per dedicar-te a la recerca amb professorat acreditat per la seva excel·lència investigadora? Aquest és el teu màster!

MÓster Oficial - Recerca en Educaciˇ

Calendari general

Del 10 de gener al 5 d'octubre de 2020.
Dins aquest termini general, cada centre docent estableix els seus períodes de preinscripció, que poden variar d'aquest calendari general de referència.
Consulta el període d'admissió del màster en l'apartat específic "Calendari d'admissió del centre docent".

Calendari d'admissiˇ del centre docent

Procés de preinscripció:

El període de preinscripció estarà obert des del dia 10 de gener fins el 5 d’octubre de 2020. La Facultat de Ciències de l'Educació estableix uns terminis per revisar les sol·licituds rebudes i emetre la resolució corresponent.

Els candidats de països que no tinguin el castellà com a llengua oficial han de presentar una certificació que acrediti un nivell C1 de llengua espanyola d’acord amb el marc europeu comú de referència.

1r termini: sol·licituds del 10 al 31 de gener de 2020.

Resolució: 17 de febrer de 2020.

2n termini: sol·licituds del 1 al 20 de febrer de 2020.

Resolució: 6 de març de 2020.

3r termini: sol·licituds del 21 de febrer al 13 de març de 2020.

Resolució: 30 de març de 2020.

4t termini: sol·licituds del 14 de març al 15 d'abril de 2020.

Resolució: 29 d'abril de 2020.

5è termini: sol·licituds del 16 d'abril al 5 de maig de 2020.

Resolució: 20 de maig de 2020.

6è termini: sol·licituds del 6 de maig al 5 de juny de 2020.

Resolució: 22 de juny de 2020.

7è termini: sol·licituds del 6 al 23 de juny de 2020.

Resolució: 9 de juliol de 2020.

8è termini: sol·licituds del 24 de juny al 2 de setembre de 2020.

Resolució: 17 de setembre de 2020.

9è termini: sol·licituds del 5 de setembre al 5 d'octubre de 2020.

Resolució: Setmanal.
 
Recomanació pels estudiants estrangers extracomunitaris no residents: per poder tramitar els visats d’estudi per venir a estudiar al nostre país us serà requerida, entre altra documentació, la carta d’admissió als estudis, pel que és molt important de tenir en compte els terminis de resolució de cada període per evitar incidències o retards en l’obtenció dels visats. La Universitat és estricta en el compliment dels terminis de resolució i en cap cas s’atendran peticions d’avançament del termini de resolució. En cas de necessitat, abans del termini de resolució, emetrem una carta de preadmissió, però en cap cas la carta d’admissió.

Procés de reserva de plaça o prematrícula (no obligatori)

El pagament de reserva de plaça es podrà realitzar des de la data de resolució de l'admissió fins el 29 de juliol de 2020. Aquest procés estarà tancat en el 8è i 9è termini.