Màster Universitari en Recerca en Educació

T’interessa la investigació educativa? Vols adquirir eines i recursos per dedicar-te a la recerca amb professorat acreditat per la seva excel·lència investigadora? Aquest és el teu màster!

Pla d'estudis Màster Oficial - Recerca en Educació

Guies docents dels mòduls

Descripció del màster

Mencions i especialitats:

  1. Especialitat en: Currículum i processos d'innovació en educació (18 ECTS)
  2. Especialitat en: Organització, gestió i transformació d'institucions educatives (18 ECTS)
  3. Especialitat en: Desigualtats, investigació socioeducativa i transformació (18 ECTS)
  4. Especialitat en: Investigació i Innovació en Didàctica de la Llengua i la Literatura (18 ECTS)
  5. Especialitat en: Investigació i innovació en didactica de les ciències socials (18 ECTS)
  6. Especialitat en: Art, cos i moviment (18 ECTS)
  7. Especialitat en: Investigació sobre innovació a l'educació científica i l'educació matemàtica (18 ECTS)

És obligatori cursar una Menció/Especialitat?: NO

Inici de curs

02/10/2023

Horaris

Horari de Tarda.

de 17.30 a 21 h. 

Consulta aquí els horaris dels mòduls.

Estructura del pla d'estudis

 

 

Caràcter Crèdits
Obligatoris 21
Optatius 24
Treball de fi de màster 15
TOTAL 60

 

Especialitat en Currículum i Processos d'Innovació en Educació

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Investigar en Educació I: Epistemologia i Fonaments 6 OB
Investigar en Educació II: Metodologies i Tècniques de Recerca i Innovació 9 OB
Investigar en Educació III: Eines TIC en el Procés de Recerca 6 OB
Treball de Final de Màster 15 OB
Inclusió Socioeducativa i Orientació al Llarg de la Vida: Aportacions des de la Recerca 6 OT*
Recerca, Formació i Tecnologies Digitals 6 OT*
Tendències de Recerca en el Desenvolupament Curricular i Processos d'Innovació 6 OT*
Cartografies del Gènere: Transicions i Identitats en la Recerca 6 OT**
Comunitat, Intervenció Socioeducativa i Desigualtats 6 OT**
De l'Acció a la Creació en la Innovació i la Recerca 6 OT**
Disseny i Avaluació de l'Ensenyament i l'Aprenentatge de les Ciències i les Matemàtiques en Context 6 OT**
Educació Crítica i Diversitat a través de les Arts i el Cos 6 OT**
Experiència, Recerca i Transformació: Espais de Creació i Cossos en Moviment 6 OT**
Fonaments de la Innovació i la Recerca en l'Ensenyament de les Ciències Socials 6 OT**
Habilitats Lingüístiques i Aprenentatges Curriculars: Les Aportacions de la Recerca 6 OT**
Introducció a la Recerca en Educació Científica i Educació Matemàtica 6 OT**
La Formació del Pensament Crític, Geogràfic, Històric i Social 6 OT**
L'Educació Democràtica i la Participació: Ciutadania Global i Justícia Social 6 OT**
L'Educació Plurilingüe: Tendències i Perspectives de Recerca 6 OT**
Perspectives de Recerca en Educació Literària 6 OT**
Recerca en Àmbits Específics de la Didàctica de les Ciències i de les Matemàtiques 6 OT**
Recerca en Innovació i Gestió de les Organitzacions Educatives 6 OT**
Recerca en Innovació i Gestió del Desenvolupament Professional i la Formació en Institucions Educati 6 OT**
Recerca i Innovació en Educació per a la Sostenibilitat i la Justícia Social 6 OT**
Recerca, Formació, Avaluació i Equitat 6 OT**
Tendències de Recerca en l'Ensenyament de l'Escriptura 6 OT**
Teories i Sistemes Educatius: Desigualtats, Política i Canvi Social 6 OT**

* Obligatoris d'especialitat
** Optatius, s'han de cursar 6 crèdits

 

Especialitat en Organització, Gestió i Transformació d'Institucions Educatives

 

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Investigar en Educació I: Epistemologia i Fonaments 6 OB
Investigar en Educació II: Metodologies i Tècniques de Recerca i Innovació 9 OB
Investigar en Educació III: Eines TIC en el Procés de Recerca 6 OB
Treball de Final de Màster 15 OB
Recerca en Innovació i Gestió de les Organitzacions Educatives 6 OT*
Recerca en Innovació i Gestió del Desenvolupament Professional i la Formació en Institucions Educati 6 OT*
Recerca, Formació i Tecnologies Digitals 6 OT*
Cartografies del Gènere: Transicions i Identitats en la Recerca 6 OT**
Comunitat, Intervenció Socioeducativa i Desigualtats 6 OT**
De l'Acció a la Creació en la Innovació i la Recerca 6 OT**
Disseny i Avaluació de l'Ensenyament i l'Aprenentatge de les Ciències i les Matemàtiques en Context 6 OT**
Educació Crítica i Diversitat a través de les Arts i el Cos 6 OT**
Experiència, Recerca i Transformació: Espais de Creació i Cossos en Moviment 6 OT**
Fonaments de la Innovació i la Recerca en l'Ensenyament de les Ciències Socials 6 OT**
Habilitats Lingüístiques i Aprenentatges Curriculars: Les Aportacions de la Recerca 6 OT**
Inclusió Socioeducativa i Orientació al Llarg de la Vida: Aportacions des de la Recerca 6 OT**
Introducció a la Recerca en Educació Científica i Educació Matemàtica 6 OT**
La Formació del Pensament Crític, Geogràfic, Històric i Social 6 OT**
L'Educació Democràtica i la Participació: Ciutadania Global i Justícia Social 6 OT**
L'Educació Plurilingüe: Tendències i Perspectives de Recerca 6 OT**
Perspectives de Recerca en Educació Literària 6 OT**
Recerca en Àmbits Específics de la Didàctica de les Ciències i de les Matemàtiques 6 OT**
Recerca i Innovació en Educació per a la Sostenibilitat i la Justícia Social 6 OT**
Recerca, Formació, Avaluació i Equitat 6 OT**
Tendències de Recerca en el Desenvolupament Curricular i Processos d'Innovació 6 OT**
Tendències de Recerca en l'Ensenyament de l'Escriptura 6 OT**
Teories i Sistemes Educatius: Desigualtats, Política i Canvi Social 6 OT**

* Obligatoris d'especialitat
** Optatius, s'han de cursar 6 crèdits

 

Especialitat en Desigualtats, Recerca Socioeducativa i Transformació

 

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Investigar en Educació I: Epistemologia i Fonaments 6 OB
Investigar en Educació II: Metodologies i Tècniques de Recerca i Innovació 9 OB
Investigar en Educació III: Eines TIC en el Procés de Recerca 6 OB
Treball de Final de Màster 15 OB
Comunitat, Intervenció Socioeducativa i Desigualtats 6 OT*
Recerca, Formació, Avaluació i Equitat 6 OT*
Teories i Sistemes Educatius: Desigualtats, Política i Canvi Social 6 OT*
Cartografies del Gènere: Transicions i Identitats en la Recerca 6 OT**
De l'Acció a la Creació en la Innovació i la Recerca 6 OT**
Disseny i Avaluació de l'Ensenyament i l'Aprenentatge de les Ciències i les Matemàtiques en Context 6 OT**
Educació Crítica i Diversitat a través de les Arts i el Cos 6 OT**
Experiència, Recerca i Transformació: Espais de Creació i Cossos en Moviment 6 OT**
Fonaments de la Innovació i la Recerca en l'Ensenyament de les Ciències Socials 6 OT**
Habilitats Lingüístiques i Aprenentatges Curriculars: Les Aportacions de la Recerca 6 OT**
Inclusió Socioeducativa i Orientació al Llarg de la Vida: Aportacions des de la Recerca 6 OT**
Introducció a la Recerca en Educació Científica i Educació Matemàtica 6 OT**
La Formació del Pensament Crític, Geogràfic, Històric i Social 6 OT**
L'Educació Democràtica i la Participació: Ciutadania Global i Justícia Social 6 OT**
L'Educació Plurilingüe: Tendències i Perspectives de Recerca 6 OT**
Perspectives de Recerca en Educació Literària 6 OT**
Recerca en Àmbits Específics de la Didàctica de les Ciències i de les Matemàtiques 6 OT**
Recerca en Innovació i Gestió de les Organitzacions Educatives 6 OT**
Recerca en Innovació i Gestió del Desenvolupament Professional i la Formació en Institucions Educati 6 OT**
Recerca i Innovació en Educació per a la Sostenibilitat i la Justícia Social 6 OT**
Recerca, Formació i Tecnologies Digitals 6 OT**
Tendències de Recerca en el Desenvolupament Curricular i Processos d'Innovació 6 OT**
Tendències de Recerca en l'Ensenyament de l'Escriptura 6 OT**

* Obligatoris d'especialitat
** Optatius, s'han de cursar 6 crèdits

 

Especialitat en Recerca i Innovació en Didàctica de la Llengua i la Literatura

 

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Investigar en Educació I: Epistemologia i Fonaments 6 OB
Investigar en Educació II: Metodologies i Tècniques de Recerca i Innovació 9 OB
Investigar en Educació III: Eines TIC en el Procés de Recerca 6 OB
Treball de Final de Màster 15 OB
L'Educació Plurilingüe: Tendències i Perspectives de Recerca 6 OT*
Perspectives de Recerca en Educació Literària 6 OT*
Tendències de Recerca en l'Ensenyament de l'Escriptura 6 OT*
Cartografies del Gènere: Transicions i Identitats en la Recerca 6 OT**
Comunitat, Intervenció Socioeducativa i Desigualtats 6 OT**
De l'Acció a la Creació en la Innovació i la Recerca 6 OT**
Disseny i Avaluació de l'Ensenyament i l'Aprenentatge de les Ciències i les Matemàtiques en Context 6 OT**
Educació Crítica i Diversitat a través de les Arts i el Cos 6 OT**
Experiència, Recerca i Transformació: Espais de Creació i Cossos en Moviment 6 OT**
Fonaments de la Innovació i la Recerca en l'Ensenyament de les Ciències Socials 6 OT**
Habilitats Lingüístiques i Aprenentatges Curriculars: Les Aportacions de la Recerca 6 OT**
Inclusió Socioeducativa i Orientació al Llarg de la Vida: Aportacions des de la Recerca 6 OT**
Introducció a la Recerca en Educació Científica i Educació Matemàtica 6 OT**
La Formació del Pensament Crític, Geogràfic, Històric i Social 6 OT**
L'Educació Democràtica i la Participació: Ciutadania Global i Justícia Social 6 OT**
Recerca en Àmbits Específics de la Didàctica de les Ciències i de les Matemàtiques 6 OT**
Recerca en Innovació i Gestió de les Organitzacions Educatives 6 OT**
Recerca en Innovació i Gestió del Desenvolupament Professional i la Formació en Institucions Educati 6 OT**
Recerca i Innovació en Educació per a la Sostenibilitat i la Justícia Social 6 OT**
Recerca, Formació i Tecnologies Digitals 6 OT**
Recerca, Formació, Avaluació i Equitat 6 OT**
Tendències de Recerca en el Desenvolupament Curricular i Processos d'Innovació 6 OT**
Teories i Sistemes Educatius: Desigualtats, Política i Canvi Social 6 OT**

* Obligatoris d'especialitat
** Optatius, s'han de cursar 6 crèdits

 

Especialitat en Recerca i Innovació en Didàctica de les Ciències Socials

 

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Investigar en Educació I: Epistemologia i Fonaments 6 OB
Investigar en Educació II: Metodologies i Tècniques de Recerca i Innovació 9 OB
Investigar en Educació III: Eines TIC en el Procés de Recerca 6 OB
Treball de Final de Màster 15 OB
Fonaments de la Innovació i la Recerca en l'Ensenyament de les Ciències Socials 6 OT*
La Formació del Pensament Crític, Geogràfic, Històric i Social 6 OT*
L'Educació Democràtica i la Participació: Ciutadania Global i Justícia Social 6 OT*
Cartografies del Gènere: Transicions i Identitats en la Recerca 6 OT**
Comunitat, Intervenció Socioeducativa i Desigualtats 6 OT**
De l'Acció a la Creació en la Innovació i la Recerca 6 OT**
Disseny i Avaluació de l'Ensenyament i l'Aprenentatge de les Ciències i les Matemàtiques en Context 6 OT**
Educació Crítica i Diversitat a través de les Arts i el Cos 6 OT**
Experiència, Recerca i Transformació: Espais de Creació i Cossos en Moviment 6 OT**
Habilitats Lingüístiques i Aprenentatges Curriculars: Les Aportacions de la Recerca 6 OT**
Inclusió Socioeducativa i Orientació al Llarg de la Vida: Aportacions des de la Recerca 6 OT**
Introducció a la Recerca en Educació Científica i Educació Matemàtica 6 OT**
L'Educació Plurilingüe: Tendències i Perspectives de Recerca 6 OT**
Perspectives de Recerca en Educació Literària 6 OT**
Recerca en Àmbits Específics de la Didàctica de les Ciències i de les Matemàtiques 6 OT**
Recerca en Innovació i Gestió de les Organitzacions Educatives 6 OT**
Recerca en Innovació i Gestió del Desenvolupament Professional i la Formació en Institucions Educati 6 OT**
Recerca i Innovació en Educació per a la Sostenibilitat i la Justícia Social 6 OT**
Recerca, Formació i Tecnologies Digitals 6 OT**
Recerca, Formació, Avaluació i Equitat 6 OT**
Tendències de Recerca en el Desenvolupament Curricular i Processos d'Innovació 6 OT**
Tendències de Recerca en l'Ensenyament de l'Escriptura 6 OT**
Teories i Sistemes Educatius: Desigualtats, Política i Canvi Social 6 OT**

* Obligatoris d'especialitat
** Optatius, s'han de cursar 6 crèdits

 

Especialitat en Art, Cos i Moviment

 

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Investigar en Educació I: Epistemologia i Fonaments 6 OB
Investigar en Educació II: Metodologies i Tècniques de Recerca i Innovació 9 OB
Investigar en Educació III: Eines TIC en el Procés de Recerca 6 OB
Treball de Final de Màster 15 OB
De l'Acció a la Creació en la Innovació i la Recerca 6 OT*
Educació Crítica i Diversitat a través de les Arts i el Cos 6 OT*
Experiència, Recerca i Transformació: Espais de Creació i Cossos en Moviment 6 OT*
Cartografies del Gènere: Transicions i Identitats en la Recerca 6 OT**
Comunitat, Intervenció Socioeducativa i Desigualtats 6 OT**
Disseny i Avaluació de l'Ensenyament i l'Aprenentatge de les Ciències i les Matemàtiques en Context 6 OT**
Fonaments de la Innovació i la Recerca en l'Ensenyament de les Ciències Socials 6 OT**
Habilitats Lingüístiques i Aprenentatges Curriculars: Les Aportacions de la Recerca 6 OT**
Inclusió Socioeducativa i Orientació al Llarg de la Vida: Aportacions des de la Recerca 6 OT**
Introducció a la Recerca en Educació Científica i Educació Matemàtica 6 OT**
La Formació del Pensament Crític, Geogràfic, Històric i Social 6 OT**
L'Educació Democràtica i la Participació: Ciutadania Global i Justícia Social 6 OT**
L'Educació Plurilingüe: Tendències i Perspectives de Recerca 6 OT**
Perspectives de Recerca en Educació Literària 6 OT**
Recerca en Àmbits Específics de la Didàctica de les Ciències i de les Matemàtiques 6 OT**
Recerca en Innovació i Gestió de les Organitzacions Educatives 6 OT**
Recerca en Innovació i Gestió del Desenvolupament Professional i la Formació en Institucions Educati 6 OT**
Recerca i Innovació en Educació per a la Sostenibilitat i la Justícia Social 6 OT**
Recerca, Formació i Tecnologies Digitals 6 OT**
Recerca, Formació, Avaluació i Equitat 6 OT**
Tendències de Recerca en el Desenvolupament Curricular i Processos d'Innovació 6 OT**
Tendències de Recerca en l'Ensenyament de l'Escriptura 6 OT**
Teories i Sistemes Educatius: Desigualtats, Política i Canvi Social 6 OT**

* Obligatoris d'especialitat
** Optatius, s'han de cursar 6 crèdits

 

Especialitat en Recerca sobre Innovació en l'Educació Científica i Matemàtica

 

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Investigar en Educació I: Epistemologia i Fonaments 6 OB
Investigar en Educació II: Metodologies i Tècniques de Recerca i Innovació 9 OB
Investigar en Educació III: Eines TIC en el Procés de Recerca 6 OB
Treball de Final de Màster 15 OB
Disseny i Avaluació de l'Ensenyament i l'Aprenentatge de les Ciències i les Matemàtiques en Context 6 OT*
Introducció a la Recerca en Educació Científica i Educació Matemàtica 6 OT*
Recerca en Àmbits Específics de la Didàctica de les Ciències i de les Matemàtiques 6 OT*
Cartografies del Gènere: Transicions i Identitats en la Recerca 6 OT**
Comunitat, Intervenció Socioeducativa i Desigualtats 6 OT**
De l'Acció a la Creació en la Innovació i la Recerca 6 OT**
Educació Crítica i Diversitat a través de les Arts i el Cos 6 OT**
Experiència, Recerca i Transformació: Espais de Creació i Cossos en Moviment 6 OT**
Fonaments de la Innovació i la Recerca en l'Ensenyament de les Ciències Socials 6 OT**
Habilitats Lingüístiques i Aprenentatges Curriculars: Les Aportacions de la Recerca 6 OT**
Inclusió Socioeducativa i Orientació al Llarg de la Vida: Aportacions des de la Recerca 6 OT**
La Formació del Pensament Crític, Geogràfic, Històric i Social 6 OT**
L'Educació Democràtica i la Participació: Ciutadania Global i Justícia Social 6 OT**
L'Educació Plurilingüe: Tendències i Perspectives de Recerca 6 OT**
Perspectives de Recerca en Educació Literària 6 OT**
Recerca en Innovació i Gestió de les Organitzacions Educatives 6 OT**
Recerca en Innovació i Gestió del Desenvolupament Professional i la Formació en Institucions Educati 6 OT**
Recerca i Innovació en Educació per a la Sostenibilitat i la Justícia Social 6 OT**
Recerca, Formació i Tecnologies Digitals 6 OT**
Recerca, Formació, Avaluació i Equitat 6 OT**
Tendències de Recerca en el Desenvolupament Curricular i Processos d'Innovació 6 OT**
Tendències de Recerca en l'Ensenyament de l'Escriptura 6 OT**
Teories i Sistemes Educatius: Desigualtats, Política i Canvi Social 6 OT**

* Obligatoris d'especialitat
** Optatius, s'han de cursar 6 crèdits

 

Sense especialitat

 

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Investigar en Educació I: Epistemologia i Fonaments 6 OB
Investigar en Educació II: Metodologies i Tècniques de Recerca i Innovació 9 OB
Investigar en Educació III: Eines TIC en el Procés de Recerca 6 OB
Treball de Final de Màster 15 OB
Cartografies del Gènere: Transicions i Identitats en la Recerca 6 OT*
Comunitat, Intervenció Socioeducativa i Desigualtats 6 OT*
De l'Acció a la Creació en la Innovació i la Recerca 6 OT*
Disseny i Avaluació de l'Ensenyament i l'Aprenentatge de les Ciències i les Matemàtiques en Context 6 OT*
Educació Crítica i Diversitat a través de les Arts i el Cos 6 OT*
Experiència, Recerca i Transformació: Espais de Creació i Cossos en Moviment 6 OT*
Fonaments de la Innovació i la Recerca en l'Ensenyament de les Ciències Socials 6 OT*
Habilitats Lingüístiques i Aprenentatges Curriculars: Les Aportacions de la Recerca 6 OT*
Inclusió Socioeducativa i Orientació al Llarg de la Vida: Aportacions des de la Recerca 6 OT*
Introducció a la Recerca en Educació Científica i Educació Matemàtica 6 OT*
La Formació del Pensament Crític, Geogràfic, Històric i Social 6 OT*
L'Educació Democràtica i la Participació: Ciutadania Global i Justícia Social 6 OT*
L'Educació Plurilingüe: Tendències i Perspectives de Recerca 6 OT*
Perspectives de Recerca en Educació Literària 6 OT*
Recerca en Àmbits Específics de la Didàctica de les Ciències i de les Matemàtiques 6 OT*
Recerca en Innovació i Gestió de les Organitzacions Educatives 6 OT*
Recerca en Innovació i Gestió del Desenvolupament Professional i la Formació en Institucions Educati 6 OT*
Recerca i Innovació en Educació per a la Sostenibilitat i la Justícia Social 6 OT*
Recerca, Formació i Tecnologies Digitals 6 OT*
Recerca, Formació, Avaluació i Equitat 6 OT*
Tendències de Recerca en el Desenvolupament Curricular i Processos d'Innovació 6 OT*
Tendències de Recerca en l'Ensenyament de l'Escriptura 6 OT*
Teories i Sistemes Educatius: Desigualtats, Política i Canvi Social 6 OT*

* Optatius, s'han de cursar 24 crèdits

 

OB: Obligatoris
OT: Optatius

 

Informació addicional del pla d'estudis