Màster Universitari en Recerca en Educació

T’interessa la investigació educativa? Vols adquirir eines i recursos per dedicar-te a la recerca amb professorat acreditat per la seva excel·lència investigadora? Aquest és el teu màster!

Pla d'estudis Màster Oficial - Recerca en Educació

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions de cada programa, del 20 al 24 de febrer. Inscripcions obertes!

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2022-2023. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

 43199 - Investigar en Educació I: Epistemologia, Fonamentació i Disseny

 43227 - Investigar en Educació II: Metodologies, Instruments i Estratègies de Recollida i Anàlisi de Dades

 43200 - Investigar en Educació III: Eines TIC en el Procés de Recerca

 43217 - Treball de Final de Màster

 43218 - Cartografies del Gènere: Transicions i Identitats en la Recerca

 43219 - Comunitat, Intervenció Socioeducativa i Desigualtats: Tendències de Recerca Actuals

 43930 - El Context en la Recerca sobre l'Ensenyament i l'Aprenentatge de les Ciències i de les Matemàtiques

 43221 - Experiència i Recerca: Espais de Creació i Desenvolupament de la Persona

 43222 - Habilitats Lingüístiques i Aprenentatges Curriculars: Les Aportacions de la Recerca

 43201 - Inclusió Socioeducativa i Orientació al Llarg de la Vida: Aportacions des de la Recerca

 43225 - L'Educació Plurilingüe: Tendències i Perspectives de Recerca

 43226 - La Recerca en l'Àmbit de l'Educació per a una Ciutadania Democràtica

 43205 - La Recerca sobre l'Ensenyament del Temps Històric, l'Espai Geogràfic i la Formació del Pensament Social

 43206 - Perspectives Actuals de Recerca: de l'Acció a la Creació

 43928 - Perspectives de Recerca en Educació Científica i Matemàtica

 43208 - Perspectives de Recerca en Educació Literària

 43210 - Perspectives de Recerca en Formació, Avaluació i Equitat Educativa

 43211 - Perspectives i Tendències en la Recerca sobre la Construcció del Coneixement Social

 43929 - Recerca en Àmbits Específics de la Didàctica de les Ciències i de les Matemàtiques

 43223 - Recerca sobre Educació Ambiental i del Consum en un Món Globalitzat i Complex

 43204 - Recerca, Canvi i Innovació: El Desenvolupament Professional a les Organitzacions

 43224 - Recerca, Formació i Tecnologies de l'Aprenentatge i el Coneixement (TAC)

 43212 - Sistemes Educatius, Desigualtats i Equitat: Aportacions de la Literatura Científica

 43213 - Tendències de Recerca en el Desenvolupament Curricular i Processos d'Innovació

 43214 - Tendències de Recerca en l'Ensenyament de l'Escriptura

 43215 - Tendències i Enfocaments de la Recerca en Planificació i Gestió d'Institucions Educatives

 43216 - Valors i Diversitat a l'Escola: Investigar des de l'Art i l'Educació Física