Màster Universitari en Recerca en Educació

T’interessa la investigació educativa? Vols adquirir eines i recursos per dedicar-te a la recerca amb professorat acreditat per la seva excel·lència investigadora? Aquest és el teu màster!

Pla d'estudis Màster Oficial - Recerca en Educació

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2024-2025. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

 45003 - Investigar en Educació I: Epistemologia i Fonaments

 45004 - Investigar en Educació II: Metodologies i Tècniques de Recerca i Innovació

 43200 - Investigar en Educació III: Eines TIC en el Procés de Recerca (2023-24)

 43200 - Investigar en Educació III: Eines TIC en el Procés de Recerca (2023-24)

 43217 - Treball de Final de Màster (2023-24)

 43218 - Cartografies del Gènere: Transicions i Identitats en la Recerca (2023-24)

 45007 - Comunitat, Intervenció Socioeducativa i Desigualtats

 45017 - De l'Acció a la Creació en la Innovació i la Recerca (2023-24)

 45013 - Disseny i Avaluació de l'Ensenyament i l'Aprenentatge de les Ciències i les Matemàtiques en Context

 45018 - Educació Crítica i Diversitat a través de les Arts i el Cos (2023-24)

 45012 - Experiència, Recerca i Transformació: Espais de Creació i Cossos en Moviment (2023-24)

 45015 - Fonaments de la Innovació i la Recerca en l'Ensenyament de les Ciències Socials

 43201 - Inclusió Socioeducativa i Orientació al Llarg de la Vida: Aportacions des de la Recerca (2023-24)

 45019 - Introducció a la Recerca en Educació Científica i Educació Matemàtica

 45016 - La Formació del Pensament Crític, Geogràfic, Històric i Social (2023-24)

 45010 - L'Educació Democràtica i la Participació: Ciutadania Global i Justícia Social

 43225 - L'Educació Plurilingüe: Tendències i Perspectives de Recerca

 43208 - Perspectives de Recerca en Educació Literària

 43929 - Recerca en Àmbits Específics de la Didàctica de les Ciències i de les Matemàtiques (2023-24)

 45006 - Recerca en Innovació i Gestió de les Organitzacions Educatives

 45008 - Recerca en Innovació i Gestió del Desenvolupament Professional i la Formació en Institucions Educati (2023-24)

 45009 - Recerca, Formació, Avaluació i Equitat

 45005 - Recerca, Formació i Tecnologies Digitals

 45014 - Recerca i Innovació en Educació per a la Sostenibilitat i la Justícia Social (2023-24)

 43213 - Tendències de Recerca en el Desenvolupament Curricular i Processos d'Innovació (2023-24)

 43214 - Tendències de Recerca en l'Ensenyament de l'Escriptura (2023-24)

 45011 - Teories i Sistemes Educatius: Desigualtats, Política i Canvi Social (2023-24)