Màster oficial en Recerca en Educació

T’interessa la investigació educativa? Vols adquirir eines i recursos per dedicar-te a la recerca amb professorat acreditat per la seva excel·lència investigadora? Aquest és el teu màster!

Admissió Màster Oficial - Recerca en Educació

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives virtuals del 17 al 21 de maig: resol els teus dubtes directament amb la coordinació del màster, postgrau o doctorat que vols dur a terme. Inscripció oberta!

Calendari general

Del 11 de gener al 4 d'octubre de 2021.
Dins aquest termini general, cada centre docent estableix els seus períodes de preinscripció, que poden variar d'aquest calendari general de referència.
Consulta el període d'admissió del màster en l'apartat específic "Calendari d'admissió del centre docent".

Calendari d'admissió del centre docent

Procés de preinscripció:

El període de preinscripció estarà obert des del dia 11 de gener fins el 4 d’octubre de 2021. La Facultat de Ciències de l'Educació estableix uns terminis per revisar les sol·licituds rebudes i emetre la resolució corresponent.

Els candidats de països que no tinguin el castellà com a llengua oficial han de presentar una certificació que acrediti un nivell C1 de llengua espanyola d’acord amb el marc europeu comú de referència.

1r termini: sol·licituds del 11 de gener al 10 de febrer de 2021.
Resolució: 25 de febrer de 2021.

2n termini: sol·licituds del 11 de febrer al 2 de març de 2021.
Resolució: 17 de març de 2021.

3r termini: sol·licituds del 3 al 23 de març de 2021.
Resolució: 14 d'abril de 2021.

4t termini: sol·licituds del 24 de març al 13 d'abril de 2021.
Resolució: 28 d'abril de 2021.

5è termini: sol·licituds del 14 d'abril al 4 de maig de 2021.
Resolució: 19 de maig de 2021.

6è termini: sol·licituds del 5 de maig al 4 de juny de 2021.
Resolució: 21 de juny de 2021.

7è termini: sol·licituds del 5 al 23 de juny de 2021.
Resolució: 9 de juliol de 2021.

8è termini: sol·licituds del 24 de juny al 3 de setembre de 2021.
Resolució: 20 de setembre de 2021.

9è termini: sol·licituds del 4 de setembre al 4 d'octubre de 2021.
Resolució: Setmanal.

Recomanació pels estudiants estrangers extracomunitaris no residents: per poder tramitar els visats d’estudi per venir a estudiar al nostre país us serà requerida, entre altra documentació, la carta d’admissió als estudis, pel que és molt important de tenir en compte els terminis de resolució de cada període per evitar incidències o retards en l’obtenció dels visats. La Universitat és estricta en el compliment dels terminis de resolució i en cap cas s’atendran peticions d’avançament del termini de resolució. En cas de necessitat, abans del termini de resolució, emetrem una carta de preadmissió, però en cap cas la carta d’admissió.

Procés de reserva de plaça o prematrícula (no obligatori)
El pagament de reserva de plaça es podrà realitzar des de la data de resolució de l'admissió fins el 29 de juliol de 2021. Aquest procés estarà tancat en el 8è i 9è termini.