Informes del SGIQ a la Facultat

D'acord amb el que s'estableix al Procés PE2. Definició, desplegament i seguiment SGIQ de la de Dret, cada any es procedirà a l'elaboració d'un informe de seguiment dels processos de qualitat establerts.

La Facultat Dret amb aquest informe de seguiment del SGIQ, reafirma el seu ferm compromís en la garantia de la qualitat i la transparència dels processos que afecten el funcionament de les seves titulacions.

Informe [RevisióSGIQ1718] de revisió curs 2017/2018 (data de la revisió: 15/11/2018 ; aprovat en Junta de Facultat de 17/12/2018)