Informes de les titulacions

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Autoinformes de acreditación de la Facultad de Derecho e informes de acreditación de las titulaciones (AQU)

Puede encontrar toda la información sobre el proceso de acreditación aquí.

 

Aquí tens accés als informes de verificacions y modificacions