Informes de les titulacions

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Autoinformes d'acreditació de la Facultat de Dret i informes d'acreditació de les titulacions (AQU)

Podeu trobar tota la informació sobre el procés d'acreditació aquí.

 

Aquí tens accés als informes de verificacions y modificacions