Estudiar

Pràctiques específiques del Grau online

El pla d'estudis de la modalitat online del Grau de Prevenció i Seguretat Integral inclourà, a partir del curs acadèmic 2019-2020, l'opció de realitzar Pràctiques Extracurriculars en qualsevol àmbit d'especialització de la seguretat.

Els estudiants interessats en cursar la menció per obtenir la Targeta d'Identificació Professional (TIP) d'Investigador Privat/Detectiu Privat haurà de superar, obligatòriament, l'assignatura Pràcticum al 4rt curs presencialment, a través de simulacions a l'aula.