Preguntes freqüents sobre el pagament de la matrícula als graus


A continuació tens un llistat de les preguntes més freqüents sobre el pagament la matrícula als graus.

Preferentment per domiciliació bancària en el compte bancari que hagis informat en el moment de la matrícula.

El preu de la matrícula el determina anualment el Govern de la Generalitat de Catalunya. Pots consultar el simulador de preus de matrícula per a calcular el cost.

Simulador de preus de matrícula

Si en fer la teva matrícula has marcat la casella de donatiu a accions de solidaritat i cooperació per al desenvolupament has fet una aportació de 15 euros al Fons de Solidaritat de la UAB. Cada any, a través de dues convocatòries, el Fons de Solidaritat, que gestiona la Fundació Autònoma Solidària, atorga ajuts adreçats a subvencionar projectes de Cooperació i Educació per a la Justícia Global promoguts per part de membres de la UAB.
La teva aportació es destinarà a finançar iniciatives de cooperació universitària a països del Sud en àmbits com l'educació, la salut, el medi ambient, l'agricultura, l'alimentació i la governabilitat democràtica. Més informació de la campanya i del Fons de Solidaritat en aquest enllaç.

Si, bé pots pagar en únic termini i el càrrec se't farà a partir del dia que formalitzis la teva matrícula. O bé en tres terminis: aproximadament el 30% a partir del dia que formalitzes la teva matrícula, un altre 30% a partir del 15 de novembre i del darrer 40% a partir del dia 20 de desembre.

Si formalitzes la matrícula com a becari també pots ajornar el pagament.

Sí, mitjançant l'AGAUR.

En aquest cas, hauràs de tenir informat el teu compte bancari abans de la matrícula. I l'import haurà de ser com a mínim de 500€ i màxim de 9.600€.

Més informació: Préstec AGAUR

La matrícula no serà vàlida fins que facis efectius tots els imports.

El fet de no pagar la matrícula en els terminis fixats comporta l'estat de morositat econòmica de l'expedient, d'acord amb el que queda regulat en el Decret de preus públics de la Generalitat de Catalunya.

Si posteriorment fas efectiu l'import de la matrícula, has d'abonar la quantitat addicional que acordi aplicar el Consell Social de la UAB.

Consulta les condicions

Si vols anul·lar la matrícula o bé modificar-la parcialment, pots presentar una sol·licitud a la gestió acadèmica, en els terminis establerts. La sol·licitud l'has d'adreçar al deganat o a la direcció del teu centre.

Cal destacar que:
  • En el primer termini, pots sol·licitar la modificació d'assignatures del primer i del segon semestres. En el segon termini, només pots sol·licitar la modificació d'assignatures del segon semestre, si no ho has sol·licitat prèviament, i sempre que això no comporti un increment del preu de la matrícula. 
  • Per anul·lar assignatures bàsiques i obligatòries que hagis suspès, has d'anul·lar també les assignatures noves de les quals t'has matriculat.
  • L'import de les modificacions de matrícula s'ha d'abonar per domiciliació bancària, en un únic termini, i no s'afegeix als possibles pagaments que tinguis pendents. El càrrec es produeix a partir de la data de la resolució.
  • Un cop es concedeix l'anul·lació o la modificació de la matrícula, s'aplica a l'expedient acadèmic i no hi pots renunciar.
  • La modificació de la matrícula té l'efecte corresponent per als estudiants que han sol·licitat qualsevol de les beques ofertes o gestionades per la UAB.

La devolució de l'import només és possible si l'anul·lació o la modificació s'han fet per causes imputables a la UAB, o per causes degudament justificades per l'estudiant.

Si has anul·lat la matrícula perquè l'Oficina d'Orientació per a l'Accés Universitari (OOAU) t'ha adjudicat una altra plaça, tens dret a la devolució dels diners fins al dia abans de la data establerta en el decret de preus, llevat de l'import abonat en concepte de gestió de l'expedient acadèmic. Has de tenir en compte que no estan inclosos en aquest procés els estudis de la UNED, ni de la UOC, ni de les universitats privades.

Si has anul·lat totalment la matrícula, només se't reserva plaça per al curs següent en cas d'haver fet efectiu l'import de la matrícula. Aquest benefici només s'aplica als estudiants de nou ingrés a la UAB i només una única vegada.