Preguntes freqüents sobre el règim de permanència


A continuació tens un llistat de les preguntes més freqüents sobre el règim de permanència.

Estableix les normes de permanència, així com el nombre de crèdits que cal superar cada curs acadèmic.

 • La qualificació final es recull en una única acta d'avaluació.
 • La qualificació de no presentat implica exhaurir els drets corresponents a una matrícula.
 • Cal matricular les assignatures o els mòduls no superats de formació bàsica o obligatoris abans de matricular-ne de nous.
 • No és obligatori matricular les assignatures o els mòduls optatius que no s'han superat.

Cal destacar que:
 • El nombre de matrícules possibles per assignatura és de 3, més 1 d'extraordinària.

 • Estudiants de primer curs, un mínim de 60 crèdits.
 • Estudiants de la resta de cursos, un mínim de 42 crèdits.
 • En tots els casos, un màxim de 78 crèdits.

 • Estudiants de primer curs, un mínim de 30 crèdits.
 • Estudiants de la resta de cursos, un mínim de 24 crèdits.

 • Cal superar un mínim de 30 crèdits en 2 anys.
 • Per matricular-te del segon curs, has d'haver superat un nombre de 12 crèdits.
 • Per matricular-te del tercer curs, has d'haver superat un nombre de 60 crèdits de primer i segon curs.
 • Per matricular-te del quart curs, has d'haver superat tot el primer curs i 120 crèdits de primer, segon i tercer curs.
 • Per matricular-te del treball de final de grau, cal haver superat els 2/3 del total de crèdits del pla d'estudis.

Únicament podries reiniciar-los provenint d'altres titulacions, com a titulat o per la via d'accés per canvi d'estudis.

Als estudiants que accedeixen a estudis de la UAB procedents d'altres universitats, se'ls aplica la normativa sobre règim de permanència a partir de l'accés a la UAB i no es considera la trajectòria prèvia a la universitat d'origen.

S'ha de presentar una sol·licitud al deganat o direcció del centre. En cas denegatori, pots presentar un recurs davant del rector o rectora, que resol a proposta del Consell Social. Si en aquest cas la resolució és desfavorable s’esgota la via administrativa i pots presentar un recurs davant de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Si has anul·lat totalment la matrícula, només se't reserva plaça per al curs següent en cas d'haver fet efectiu l'import de la matrícula. Aquest benefici només s'aplica als estudiants de nou ingrés a la UAB i només una única vegada.

 • S'ha de presentar una sol·licitud al deganat o direcció del centre.
 • En cas denegatori, pots presentar una reclamació davant del rector o rectora, que resol a proposta del Consell Social.
 • En cas denegatori, pots presentar un recurs davant de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Formulari de sol·licitud

En el moment indicat al calendari.

Únicament podries reiniciar-los provenint d'altres titulacions, com a titulat o per la via d'accés per canvi d'estudis.

Als estudiants que accedeixen a estudis de la UAB procedents d'altres universitats, se'ls aplica la normativa sobre règim de permanència a partir de l'accés a la UAB i no es considera la trajectòria prèvia a la universitat d'origen.