Adaptació al nou Grau en Logopèdia

El curs 2017/18 comença un nou pla d'estudis del Grau en Logopèdia a la UAB
Els estudiants que accedeixin als estudis per primera vegada en el curs 2017/18 s'hi matricularan tots.

Aquells estudiants matriculats actualment del Grau en Logopèdia (pla 828) que no hagin  finalitzat els seus estudis, poden sol·licitar, si ho desitgen l'adaptació al nou Grau en Logopèdia (pla 1383) a partir del dia 26 de juny de 2017.

Documents relacionats amb el canvi entre els dos Graus de Logopèdia:

- Horaris del Grau de Logopèdia curs 2017-18

- Informació sobre la implementació del nou pla d'estudis

- Pla d'estudis de Logopèdia (2017)

- Taula d'adaptació del grau actual al nou grau

- Simulador de canvi entre graus

- Formulari de sol·licitud de canvi de grau

- Normativa acadèmica UAB

Els estudiants que vulguin sol·licitar el canvi al nou Grau en Logopèdia, han de presentar el formulari de sol·licitud complimentat del 25 de juny al 6 de juliol de 2018, a la Gestió Acadèmica de la Facultat de Psicologia, demanant cita prèvia a: http://cita.uab.cat/psicologia/gestio-academica/ga/index.php