Taules de reconeixement d'estudis

Reconeixement d'assignatures

Podeu consultar les taules de reconeixement publicades en aquest enllaç

Les taules publicades son orientatives, en cap cas son definitives atès que estan supeditades a la revisió i estudi de la documentació acadèmica que es presenti en el moment de sol·licitar el reconeixement de crèdits.