Horaris i Exàmens

ACTIVITAT DATA HORARI AULA 20/21
Acollida Grau Estadística Aplicada 1/10/2020 14:30 a 15 Sala d'Actes
Acollida Grup1 Grau Física 28/9/2020 9 a 10 C3/022
Acollida Grup2 Grau Física 28/9/2020 14 a 15 C3/018
Acollida Doble Grau  F+M 28/9/2020 9 a 10 C3/020
Acollida Doble Grau F+Q 28/9/2020 14 a 15 C3/020
Acollida Grau Mat. Cad. 25/9/2020 10 a 12  Sala d'Actes
Acollida Grau  CCAA 28/9/2020 14 a 15 Sala d'Actes
Acollida Grau Geologia Grup1 28/9/2020 10 a 11 C3/016
Acollida Grau Geologia Grup2 5/10/2020 10 a 11 C3B/107
Acollida Grau Matemàtiques 28/9/2020 9 a 11 Auditori Facultat de Lletres
Acollida Grau Nanociències 29/9/2020 15 a 16 C3/022 
Acollida Grau Química Grup 1 28/9/2020 9 a 10 Sala d'Actes
Acollida Grau Química Grup 2 28/9/2020 14 a 15 C3/022

Tots els horaris són provisionals. Poden produir-se modificacions al llarg del curs per motius acadèmics, logístics o administratius.

Els alumnes que heu de cursar assignatures optatives o que heu de repetir assignatures, abans de formalitzar la matrícula caldrà que us assegureu de que no es donen solapaments en els horaris de docència de les assignatures a matricular, i en especial, en la programació dels exàmens d'aquestes assignatures.

* Horaris complets en format PDF de les titulacions de grau (1r i 2n semestre):

- Grau de Ciències Ambientals(1): horaris - Actualitzat 03/05/2021 
- Grau d'Estadística Aplicada(2): horaris - Actualitzat 18/03/2021
- Grau de Física(3)horaris - Actualitzat 30/04/2021
- Grau de Geologia(4) : horarisActualitzat 03/05/2021  
- Grau de Matemàtiques(5) : horaris - Actualitzat 26/03/2021
-  Grau de Matemàtiques, Comp. i Anàl. Dadeshoraris - Actualitzat 08/02/2021
- Grau de Nanociència i Nanotecnologia(6): horaris -- Actualitzat 04/05/2021                                                                     
- Grau de Química(7):
         horaris grup 1, torn matíActualitzat 04/05/2021
         horaris grup 2, torn tardaActualitzat 04/05/2021
Podeu consultar també el vostre horari a l'enllaç Consulta d'horaris8 

 


* Horaris dels Itineraris de Simultaneïtat (enllaç Consulta d'horaris8):

- Grau de Física i grau de Matemàtiques:  

Primer curs / Segon curs / Tercer curs / Quart curs / Cinquè curs


- Grau de Física i grau de Química:    

Pla 1434 (pla nou):
Primer curs / Segon curs / Tercer curs / Quart curs / Cinquè curs

Pla 1287:
Primer curs / Segon curs / Tercer curs / Quart curs / Cinquè curs

-Grau de Ciències Ambientals i grau de Geologia:     

Pla 1436 (pla nou):
Primer curs / Segon curs / Tercer curs / Quart curs / Cinquè curs

Pla 1208:
Primer curs / Segon curs / Tercer curs / Quart curs / Cinquè curs

- Grau d’Estadística Aplicada i grau de Sociologia:   


Pla 1440 (pla nou):
Primer curs / Segon curs / Tercer curs / Quart curs / Cinquè curs

Pla 1282:
Primer curs / Segon curs / Tercer curs / Quart curs / Cinquè curs* Aulari:

Podeu consultar les aules on es realitzarà la docència de cada sessió a Consulta d'horaris.

La docència d'una assignatura pot fer-se en diferents aules durant el semestre. Consulteu periòdicament l'aulari assignat a Consulta d'horaris.

Pràctiques de laboratori.- El professorat us informarà de les ubicacions dels laboratoris experimentals de cada assignatura.


* Informació d'interès:

Graus diversos:
Horari assignatura 100092 Temes de ciència actual (Actualitzat 05/02/2021).

(1) Grau de Ciències Ambientals:

102813 Negociació Ambiental, la docència es realitza a l'assignatura 101108 Negociació d'intervencions públiques del Grau de Ciència Política i Gestió Pública.

102797 Microbiologia Ambiental, la docència es realitza a l'assignatura 100824 Microbiologia ambiental del Grau de Biologia Ambiental.

(2) Grau d'Estadística Aplicada:

La docència de les assignatures 103170- Models Estadístics i Psicomètrics i 104881-Models Estadístics i Psicomètrics es realitza a l’assignatura 102570-Models Estadístics i Psicomètrics del grau de Psicologia.

(3) Grau de Física:

Grau de Física + Matemàtiques:
Vegeu l'organització dels grups de docència aquí.

Grau de Física + Química:
Vegeu l'organització dels grups de docència aquí.

100152 Equacions diferencials.- La docència per als alumnes de l'itinerari de simultaneïtat es realitzarà durant el segon semestre. 

(4) Grau de Geologia.- Aulari sessions Aval-Tut amb aulari (Actualitzat 06/04/2021).

(5) Grau de Matemàtiques:

100123 Mostreig estadístic, la docència es realitza a l'assignatura 104868 Simulació i Remostreig del Grau d'Estadística Aplicada.

100124 Sèries temporals, la docència es realitza a l'assignatura 104863 Sèries Temporals del Grau d'Estadística Aplicada.

100125 Investigació operativa,la docència es realitza a l'assignatura 104870 Aprenentatge Automàtic 1 del Grau d'Estadística Aplicada.

100133 Gestió Financera, la docència es realitza a l'assignatura 104875 Introducció a l’Enginyeria Financera del Grau d'Estadística Aplicada.

(6) Grau de Nanociència i Nanotecnologia:

103278 Gestió de Projectes Cientificotècnics, la docència es realitza a l'assignatura 102760 Gestió de Projectes del Grau d'Enginyeria Informàtica.

104061 Economia i Gestió Empresarial, la docència es realitza a l'assignatura 103800 Organització i Gestió d'Empreses del Grau d'Enginyeria Electrònica de Telecomunicació.

(7) Grau de Química:

104053 Temes de Ciència Actual, la docència es realitza a l'assignatura 100092 Temes de ciència actual .

102521 Enginyeria de Proteïnes, la docència es realitza a l'assignatura 104063 Química i Enginyeria de Proteïnes del Grau de Nanociència i Nanotecnologia.

102500 Economia i gestió empresarial, la docència es realitza a l'assignatura 103813 Organització i Gestió d'Empreses del Grau d'Enginyeria Química.

(7) Aplicació Consulta d'Horaris: també es pot accedir a través del SIA, apartat "Serveis" (https://sia.uab.es/). 
ATENCIÓ: a la Consulta d'Horaris podeu trobar els horaris complets del primer semestre. El segon semestre està en fase d’introducció i en el cas de les titulacions de grau, són consultables en format PDF en aquesta mateixa pàgina. 

Exàmens curs 2020/21 (2n semestre)

INFORMACIÓ IMPORTANT!!!!!

 

Els horaris i dies d’exàmens d’algunes assignatures es poden veure afectats respecte a la data i horari inicialment previstos. Consulteu l’aula moodle de l’assignatura o el professorat responsable per a confirmar l’hora i data de l’examen. 

 

Espais d'estudi