Horaris

Horaris i aulari - curs 2022/23

 

Tots els horaris són provisionals. Poden produir-se modificacions al llarg de tot el curs per motius acadèmics, logístics o administratius.

Aulari / Classrooms:

Podeu consultar les aules on es realitzarà la docència de cada sessió als mateixos horaris del grau, o bé, a través de l'eina Consulta d'horaris , apartat 'Serveis' de la intranet (sia.uab.cat)

Pràctiques de laboratori.- El professorat us informarà de les ubicacions dels laboratoris experimentals de cada assignatura.

Per a qualsevol consulta sobre horaris l'alumnat pot contactar amb la coordinació
 de la seva titulació.

 

Horaris Temes de Ciència Actual (100092)

 

CIÈNCIES
 

1r semestre i 2n semestre (Actualitzat 20-12-22)

 

 

 

CIÈNCIES AMBIENTALS
 

1r semestre i 2n semestre (Actualitzat 20-03-23)

 

 

 

ESTADÍSTICA APLICADA
 

1r semestre i 2n semestre (Actualitzat 21-03-23)

 

 

 

 

FÍSICA
 

1r semestre i 2n semestre (Actualitzat 08-03-23)

 

 

 

GEOLOGIA
 

1r semestre i 2n semestre (Actualitzat 20-03-2023)

 

 

 

MATEMÀTICA COMPUTACIONAL I ANALÍTICA DE DADES
 

1r semestre i 2n semestre (Actualitzat 21-03-23)

 

 

 

MATEMÀTIQUES
 

1r semestre i 2n semestre (Actualitzat 17-03-23)

 

 

 

NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
 

1r semestre i 2n semestre (Actualitzat 21-03-2023)

 

 

 

QUÍMICA
G1 1r semestre i 2n semestre (Actualitzat 21-03-2023)  
G2 1r semestre i 2n semestre (Actualitzat 14/02/2023)