Formulari de preinscripció

Tots els plans docents dels graus de la Facultat de Filosofia i Lletres tindran activada l’assignatura de Pràctiques Externes per al curs 2017/2018, com a part de l’oferta optativa de quart curs, i oferiran un nombre anual de places determinat en funció de l’especificitat dels estudis.

Les pràctiques externes, encaminades a completar l’aprenentatge teòric i pràctic de l’estudiant per tal de proporcionar-li una formació completa i integral, es poden dur a terme dins de la UAB o en entitats col·laboradores, com poden ser ens autònoms, empreses, institucions i entitats públiques i privades, dins de l’àmbit nacional i internacional (mitjançant un conveni entre la UAB i l’entitat).

Protocol de pràctiques externes

De l'1 d'octubre al 30 de novembre de 2018, s'obrirà un segon període de preinscripció a les Pràctiques Externes dels Graus de la Facultat (a excepció dels graus de Musicologia, Estudis Clàssics, Història de l'Art i Llengua i Literatura Catalanes, en què no s'oferiran places) per al curs 2018/2019, i únicament per a pràctiques que es realitzaran durant el segon semestre. Dins d'aquest termini, podrà realitzar-se la preinscripció en el següent enllaç