Informació

Les pràctiques externes

Els plans docents dels graus de 240 crédits de la Facultat de Filosofia i Lletres tindran activada l’assignatura de Pràctiques Externes per al curs 2021-2022, com a part de l’oferta optativa de quart curs, i oferiran un nombre anual de places determinat en funció de l’especificitat dels estudis. El Grau d'Estudis Socioculturals de Gènere, de 180 crèdits, té l'assignatura de Pràctiques Externes com a obligatòria de tercer curs.

Les pràctiques externes, encaminades a completar l’aprenentatge teòric i pràctic de l’estudiant per tal de proporcionar-li una formació completa i integral, es poden dur a terme dins de la UAB o en entitats col·laboradores, com poden ser ens autònoms, empreses, institucions i entitats públiques i privades, dins de l’àmbit nacional i internacional (mitjançant un conveni entre la UAB i l’entitat).

Protocol de pràctiques externes

Del 24 de maig al 4 de juny de 2021, s'obrirà el període de preinscripció a les Pràctiques Externes dels Graus de la Facultat per al curs 2021-2022. Dins d'aquest termini, podrà realitzar-se la preinscripció

Ja podeu consultar el manual per a realitzar la preinscripció de les Pràctiques Externes per al curs 2021-2022.