Universitaris UE

Sistemes educatius dels estats membres de la Unió Europea

Si has estudiat en sistemes educatius dels estats membres de la Unió Europea o d'altres estats amb els quals s'hagin subscrit acords internacionals aplicables a l'accés a la universitat, pots sol·licitar l'accés a la UAB per alguna de les vies següents:

1. Canvi d'estudis
Si tens estudis universitaris parcials, pots sol·licitar l'accés a la universitat a través de la via de canvi d'estudis. Pots consultar tota la informació que necessites en aquest enllaç.

Si tens estudis universitaris estrangers totals o parcials i no has obtingut l'homologació del títol, pots sol·licitar l'accés a la universitat mitjançant la via de canvi d'estudis estrangers. Consulta tota la informació necessària en aquest enllaç.

2. Preinscripció universitària
Si ja tens una titulació universitària i vols accedir a uns altres estudis de la UAB, has de sol·licitar l'admissió per mitjà de la preinscripció universitària, per la via d'alumnes titulats (via 2).