Estudiar

Canvi de pla d'estudis per interdisciplinarietat

Accés a estudis de Grau de l'Escola FUAB formació per canvi d'Interdisciplinarietat

 

Si estàs cursant un grau al nostre centre en una modalitat d’impartició i vols fer-ho en una altra modalitat pots sol·licitar un canvi de pla d'estudis universitaris per interdisciplinarietat. Aquests canvis podrien ser:

 • Del Grau en Prevenció i Seguretat integral presencial al Grau en Prevenció i Seguretat integral en línia
 • Del Grau en Prevenció i Seguretat integral en línia al Grau en Prevenció i Seguretat integral presencial
 • Del Grau en Turisme amb docència en anglès al Grau en Turisme en català
 • Del Grau en Turisme amb docència en català al Grau en Turisme en anglès

 

PLACES DISPONIBLES

Titulació de grau Places oferides curs 24/25
Prevenció i Seguretat integral (presencial) 4
Prevenció i Seguretat integral (en línia)  2
Turisme 5
Turisme en Anglès 3

 

CALENDARI DE TRÀMITS

Primer període

 • Sol·licitud d’accés: del 26 de febrer al 5 d'abril de 2024
 • Resolució d’admissió: 15 d'abril de 2024

Segon període

 • Sol·licitud d’accés: de l'1 al 12 de juliol de 2024
 • Resolució d’admissió: 19 de juliol de 2024

 

REQUISITS:

Per a l'acceptació del canvi de pla d'estudis per interdisciplinarietat cal que:

 • Se’t puguin reconèixer un mínim de 30 crèdits al pla d’estudis de destinació.
 • Que la teva nota d’admissió a la universitat sigui superior a la nota de tall del pla d’estudis de destí en el curs acadèmic en el qual sol·licites el canvi. En cas que el nombre de sol·licituds sigui inferior a les places que s'ofereixen, es podrà accedir a la titulació sense aquest requisit.
 • No hagis esgotat el règim de permanència de la UAB en el pla d’estudis d’origen.

Lloc de presentació de la documentació

La sol·licitud de canvi de pla d'estudis per interdisciplinarietat s’ha de realitzar per mitjà del següent tràmit en línia del formulari web, en cap cas, s’acceptaran sol·licituds per correu electrònic.

 

ADMISSIÓ:

Les sol·licituds que no compleixin els requisits fixats a la legislació es denegaran.

Les sol·licituds que sí que compleixin els requisits s'ordenaran d'acord amb la baremació dels expedients acadèmics, en aplicació dels criteris fixats a la Normativa acadèmica de la UAB.

 • Calendari matrícula: del 24 al 30 de juliol de 2024.