L'Escola de Postgrau

Presentació Escola de Postgrau

L'Escola de Postgrau coordina, gestiona i impulsa l'oferta formativa de formació continuada de la UAB. Està concebuda com un punt d'intercanvi entre estudiants, professors, investigadors i professionals de prestigi reconegut.

Dins del Campus de la UAB, l'Escola de Postgrau ocupa la recuperada masia de Can Miró i l'edifici annex de nova planta; en total, prop de 3.000 m2 dedicats a l'atenció, gestió i docència de tercer cicle.

L'Escola compta també amb l'edifici de la Casa Convalescència, situada en ple centre de Barcelona, on s'imparteixen majoritàriament postgraus en ciències de la salut i la vida. Aquest equipament, amb una superfície de 6.245 m2 distribuïts en tres plantes i soterrani, disposa d'aules i sales totalment equipades amb tecnologia multimèdia.


Ressenya històrica

La Universitat Autònoma de Barcelona crea, el 1994, l'Escola de Doctorat i Formació Continuada, durant el mandat del rector Carles Solà, i se n'encomana la direcció al Dr. Carles Perelló. Tanmateix, l'embrió d’aquesta iniciativa surt d'un grup de professors coneixedors del model anglosaxó de tercer cicle i que veien en la creació d'una "Graduate School" una via perquè la UAB es convertís en un model de referència internacional.

L'objectiu bàsic d'aquesta etapa inicial era el de coordinar els estudis de postgrau de la UAB i donar suport administratiu als departaments. Tanmateix, ben aviat se li assignen les tasques d'impulsar aquests estudis i procurar-ne la qualitat. D'aquesta manera la universitat vol contribuir al progrés de la societat i del país. El 28 de febrer de 2000 s'inaugura el nou edifici que recupera la masia de can Miró.

Ben aviat l'Escola es converteix en actor i motor d'una nova realitat formativa en la que els estudis de postgrau (el doctorat i la formació continuada) adquireixen més importància en una societat que demanda professionals i investigadors amb un elevat grau d'especialització i amb uns coneixements permanentment actualitzats. Per reflectir aquesta nova orientació, l'escola passa a denominar-se Escola de Postgrau.

El 2014, com a conseqüència del procés d'adaptació al nou marc normatiu, establert pel Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, la UAB crea l'Escola de Doctorat, amb l'objectiu principal d'organitzar els ensenyaments i les activitats pròpies del doctorat de la Universitat Autònoma de Barcelona. L'actual edifici de la masia can Miró acull, per tant, dues escoles: l'Escola de Doctorat i l'Escola de Postgrau.