Màster en Química Fina i Polímers - Alumnes

Màster en Química Fina i Polímers

Màster en química de 2 anys, amb inici al mes de gener i 21 mesos de pràctiques retribuïdes en empreses.

Les empreses subvencionen els alumnes amb el pagament del cost de la matrícula i amb una retribució mensual durant el programa.