Presentació

La inserció laboral dels titulats universitaris és un dels problemes socials i econòmics més importants del nostre país. L'objectiu d'aquest màster de dos anys de duració (consulteu http://pagines.uab.cat/mquimicafinapolimer/ca per a més informació, dels quals 21 mesos són practiques en empreses, és estendre un model d'èxit contrastat que aporta una solució concreta al problema de l'ocupabilitat dels titulats universitaris.

Els candidats hauran de superar un procés de preselecció d'acord amb el que indica la pàgina web del programa: http://pagines.uab.cat/mquimicafinapolimer/ca. La documentació es pot presentar fins al 15 de setembre. Els estudiants seleccionats rebran de l'empresa una borsa de 300 euros/mes bruts durant els primers tres mesos de classes teòriques, 900 euros/mes bruts durant els següents nou mesos de pràctiques a l'empresa i 1.100 euros/mes bruts durant tot el segon any. L’import total de la matrícula (7.920 euros) és assumit per l'empresa col·laboradora.


El procés de selecció serveix per a comprovar que tots els alumnes compleixen els requisits del programa i garantir que el perfil de l'alumne s'ajusta al sol·licitat per l'empresa col·laboradora. Els detalls del procés de selecció es troben detallats a l'apartat "preinscripció i beques" al web del màster: http://pagines.uab.cat/mquimicafinapolimer/ca. La data límit de preinscripció és el 15 de setembre i la resolució de selecció està contemplada per la segona quinzena de novembre.

(* La Universitat Autònomade Barcelona no es fa responsable dels continguts de pàgines web o enllaços externs amb informació que no sigui coincident amb els continguts de la memòria acadèmica aprovada pels òrgans competents de la universitat)

Objectius

- Possibilitar que els nous titulats coneguin el funcionament d'una empresa de química fina o de polímers.

- Aconseguir destresa en la resolució de problemes del sector industrial al que s'incorporin, aplicant els coneixements adquirits en la formació universitària i en la part teòrica d'aquest Màster.

- Familiaritzar-se amb la cerca d'informació científico-tècnica amb les eines actuals i en la seva aplicació a la resolució de problemes.


- Aprendre a interpretar i relacionar els resultats obtinguts durant la realització del treball.

- Desenvolupar la capacitat de síntesi i d'exposició dels resultats experimentals
obtinguts.

- Aprendre a gestionar un projecte industrial dins d'un equip i aprendre també a organitzar-se el temps i el treball.

Com a resum de tot els objectius anteriors, ajudar als nous titulats a integrar-se en el mercat laboral i arribar a ocupar llocs de responsabilitat adients la seva formació universitària.

Requisits d'accés

Els candidats a realitzar aquest màster han de complir els següents requisits:

- Estar en possessió del títol de Llicenciat o grau en Química o Bioquímica o d'Enginyeria Superior Química obtingut en els darrers 4 anys.

- Haver superat el procés de selecció, dirigit per la coordinació del programa, que automàticament comporta l’assignació de l’ajut econòmic d’una de les empreses col·laboradores.

Sortides professionals

Incorporació en qualsevol empresa nacional o multinacional del ram de la química fina o dels polímers.

Contacte

Ona Illa Soler

Correu electrònic: m.quimica.polimers@uab.cat

Web: http://pagines.uab.cat/mquimicafinapolimer/ca

Màster propi UAB
10% de descompte Alumni Premium

4a Edició
Places: 20
Orientació: Recerca, Professional
120 ECTS
Codi de l'estudi: 3683/4
Preu: 7920 ¤

Veure el detall del preu

Modalitat: Presencial
Lloc: Departament de Química UAB, Bellaterra i empreses col.laboradores
Dates: del 07/01/2020 al 23/12/2021
Idioma de docència:
Castellà (100%)
Centres responsables:
Departament de Química
Centres col·laboradors:
Afinitica
Henkel
Cuantum
Moehs
Lubrizol
KAO Corporation
Lucta
Provital
Honeywell
Institut d'Investigació Textil (UPC)
Almirall
Menarini
Títol que s'obté:
Màster en Química Fina i Polímers

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament i a més t'adjuntem un PDF amb tota la informació del programa.