Presentació

Consulta http://pagines.uab.cat/mquimicafinapolimer/ca per a una informació més detallada d'aquest programa, així com sobre el procediment d'inscripció.

Les característiques més destacables del màster en Química Fina i Polímers són les següents:

- El programa està finançat íntegrament per empreses de el sector químic. Per aquest motiu, la matrícula és gratuïta per a tots els alumnes admesos al programa. A més, els alumnes reben un ajut econòmic mensual al llarg dels dos anys del programa per un total de 22.200 euros. La llengua oficial del programa és el castellà.


- Programa propi, de dos anys de durada, amb inici cada mes de gener. Els tres primers mesos corresponen a classes teòriques intensives i pràctiques a la universitat, seguits de 21 mesos de formació professional a una empresa a temps complert.

- El procés de selecció es basa en l’avaluació de mèrits, així com en la motivació, iniciativa i actituds mostrades en les entrevistes que els candidats realitzen amb la coordinació del programa i amb les empreses participants.

- El màster és compatible amb el màster oficial del Departament de Química de la UAB, que dóna accés a estudis de doctorat.

- El programa ha demostrat proporcionar una excel·lent inserció laboral dels alumnes graduats, així com facilitar l’obtenció de beques per realitzar estudis de doctorat.

Objectius

- Possibilitar que els nous titulats coneguin el funcionament d'una empresa de química fina o de polímers.

- Aconseguir destresa en la resolució de problemes del sector industrial al que s'incorporin, aplicant els coneixements adquirits en la formació universitària i en la part teòrica d'aquest Màster.

- Familiaritzar-se amb la cerca d'informació científico-tècnica amb les eines actuals i en la seva aplicació a la resolució de problemes.


- Aprendre a interpretar i relacionar els resultats obtinguts durant la realització del treball.

- Desenvolupar la capacitat de síntesi i d'exposició dels resultats experimentals
obtinguts.

- Aprendre a gestionar un projecte industrial dins d'un equip i aprendre també a organitzar-se el temps i el treball.

Com a resum de tot els objectius anteriors, ajudar als nous titulats a integrar-se en el mercat laboral i arribar a ocupar llocs de responsabilitat adients la seva formació universitària.

Requisits d'accés

Els candidats a realitzar aquest màster han de complir els següents requisits:

- Estar en possessió del títol de Llicenciat o grau en Química o Bioquímica o d'Enginyeria Superior Química obtingut en els darrers 4 anys.

- Haver superat el procés de selecció, dirigit per la coordinació del programa, que automàticament comporta l’assignació de l’ajut econòmic d’una de les empreses col·laboradores.

Sortides professionals

Incorporació en qualsevol empresa nacional o multinacional del ram de la química fina o dels polímers.

Contacte

Ona Illa Soler

Telèfon: 93 581 48 84

Correu electrònic: m.quimica.fina.polimers@uab.cat

Web: https://mquimicafinapolimer.com/

Màster propi UAB

5a Edició
Places: 20
Orientació: Recerca, Professional
120 ECTS
Codi de l'estudi: 3683/5
Preu: 7920 ¤
Preu especial: 7920¤
Col·lectiu d'aplicació: Matrícula gratuita, finançament per empreses del sector químic

Veure el detall del preu

Modalitat: Presencial
Lloc: Departament de Química UAB, Bellaterra i empreses col.laboradores
Dates: del 07/01/2021 al 23/12/2022
Idioma de docència:
Castellà (100%)
Centres responsables:
Departament de Química
Centres col·laboradors:
Afinitica
Henkel
Cuantum
Moehs
Lubrizol
KAO Corporation
Lucta
Provital
Honeywell
Institut d'Investigació Textil (UPC)
Almirall
Menarini
Títol que s'obté:
Màster en Química Fina i Polímers

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.