Màster en Química Fina i Polímers

Programa d'iniciació professional subvencionat íntegrament per empreses químiques. Matrícula gratuïta per a tots els alumnes admesos i 21 mesos de pràctiques retribuïdes en empreses químiques líders al seu sector. Excel·lent ocupabilitat dels egressats.

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions de cada programa. Del 2 al 6 d'octubre: Inscripcions obertes!

 • Màster de Formació Permanent UAB
 • Codi de l'estudi: 3683/8
 • 8a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 120 ECTS
 • Inici: 08/01/2024
 • Final: 31/12/2025
 • Places: 24
 • Orientació: Recerca, Professional
 • Preu: 7920 €
 • Preu especial 7920 €
  Col·lectiu d'aplicació: Matrícula gratuita, finançament per empreses del sector químic
 • Idioma de docència: Castellà
 • Lloc: Departament de Química UAB, Bellaterra i empreses col.laboradores

Consulta https://mquimicafinapolimer.com/ per a una informació completa i més detallada d'aquest programa, així com sobre el procediment de preinscripció.

Les característiques més destacables del màster en Química Fina i Polímers són les següents:

 • El programa està finançat íntegrament per empreses de el sector químic. Per aquest motiu, la matrícula és gratuïta per a tots els alumnes admesos al programa. A més, els alumnes reben un ajut econòmic mensual al llarg dels dos anys del programa per un total de 22.200 euros. La llengua oficial del programa és el castellà.
 • Programa propi, de dos anys de durada, amb inici cada mes de gener. Els tres primers mesos corresponen a classes teòriques intensives i pràctiques a la universitat, seguits de 21 mesos de formació professional a una empresa a temps complert.
 • El procés de selecció es basa en l'avaluació de mèrits, així com en la motivació, iniciativa i actituds mostrades en les entrevistes que els candidats realitzen amb la coordinació del programa i amb les empreses participants.
 • El màster és compatible amb el màster oficial del Departament de Química de la UAB, que dóna accés a estudis de doctorat.
 • El programa ha demostrat proporcionar una excel·lent inserció laboral dels alumnes graduats, així com facilitar l'obtenció de beques per realitzar estudis de doctorat.

Sortides professionals

Incorporació en qualsevol empresa nacional o multinacional del ram de la química fina o dels polímers.

Pràctiques

Aquest màster contempla la realització de 81 ECTS de pràctiques professionals, a banda dels 15 crèdits de Treball de Fi de Màster, que també es realitzen en l'empresa col.laboradora.

En total aquests 96 crèdits corresponen a 2400 hores presencials a l'empresa col.laboradora (que suposen aproximadament 21 mesos en horari jornada laboral estàndard), sota la supervisió diària d'una persona qualificada, graduat, llicenciat enginyer o doctor, de plantilla en l'empresa, que actuarà de tutor.

Els objectius d'aquest elevat nombre de pràctiques professionals és que els estudiants adquireixin una àmplia experiència en el vessant experimental de la indústria de la química fina o dels polímers, la qual cosa els permetrà estar en unes òptimes condicions per a iniciar la seva vida laboral/professional amb plenes garanties d'èxit.

Beques i ajuts

L'import total de la matrícula (7.920 euros) és assumit per l'empresa col·laboradora que hagi seleccionat l'alumne. Addicionalment, els estudiants admesos rebran de l'empresa una borsa de 300 euros/mes bruts durant els primers tres mesos de classes teòriques, 900 euros/mes bruts durant els següents nou mesos de pràctiques en l'empresa i 1.100 euros/mes bruts durant tot el segon any de pràctiques.

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Química

Centres col·laboradors

Henkel
Cuantum
Cuantum
Moehs
Moehs
Lubrizol
Lubrizol
KAO Corporation
KAO Corporation
Lucta
Lucta
Provital
Provital
Honeywell
Honeywell
Institut d'Investigació Textil (UPC)
Institut d'Investigació Textil (UPC)
Almirall
Almirall
Menarini
Menarini
Henkel
Afinitica
Afinitica

Contacte

Ona Illa Soler

Telèfon: 93 581 48 84

Informació addicional

https://mquimicafinapolimer.com/

Més informació

Vols rebre més informació?