Màster en Química Fina i Polímers

Programa d'iniciació professional subvencionat íntegrament per empreses químiques. Matrícula gratuïta per a tots els alumnes admesos i 21 mesos de pràctiques retribuïdes en empreses químiques líders al seu sector. Excel·lent ocupabilitat dels egressats.