Mobilitat i transports

Enquesta d'hàbits de mobilitat

Des de l'any 2001, la Universitat Autònoma de Barcelona realitza periòdicament l'Enquesta d'Hàbits de Mobilitat de la Comunitat Universitària (EHMCU). Aquesta operació, que compta amb 10 onades (des del 2001 fins el 2019), s'ha realitzat sempre en col·laboració entre la Unitat de Planificació i Gestió de la Mobilitat de la UAB i el Grup d'Estudis de Mobilitat, Transport i Territori (GEMOTT) del Departament de Geografia. 

La UAB és pionera en l'estudi, reflexió i gestió dels hàbits de mobilitat de la comunitat universitària, sent aquesta operació d'enquesta un dels fonaments per a la planificació, seguiment i avaluació de la gestió. Des dels seus inicis, l'EHMCU ha facilitat dades sobre els hàbits i perfils de mobilitat de la comunitat universitària i dels diferents col·lectius que la formen, i ha estat la base per a dissenyar eines de consens i acció en la política de la UAB en matèria de mobilitat i accessibilitat

Al seu torn, aquesta informació també resulta molt valuosa per als diferents operadors de transport en la seva activitat quotidiana de planificació dels serveis, així com en la negociació d'aquesta planificació des de la UAB. 

METODOLOGIA

La realització de l'EHMCU compta amb la col·laboració de diferents organismes de la pròpia UAB: la Unitat de Planificació i Gestió de la Mobilitat, el GEMOTT i l'Oficina de Gestió de la Informació i la Documentació (OGID), sent un exemple de capitalizació de coneixements propis, eficiència de recursos i implicació de la pròpia comunitat en la recerca aplicada a la gestió. 

La consolidació de la metodologia de treball de camp on-line, a més d'estalviar recursos i temps, redunda en cada onada en la simplificació i millora del procés, així com en poder abastar la totalitat de la comunitat universitària.