Mobilitat i transports

Protecció de Dades EHMUAB

D'acord amb el que es preveu a l'article 13 i 14 del Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD), us informem que les vostres dades són tractades amb la finalitat de planificar i gestionar la mobilitat del Campus.

La base legitimadora del tractament és el compliment d'una missió en interès públic o en exercici de competències públiques, prevista a l'article 6.1.e del RGPD. 

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), responsable del tractament, no cedirà les vostres dades personals a terceres persones ni a d'altres persones destinatàries, excepte en els casos legalment previstos o quan sigui de compliment obligat; i les vostres dades no seran objecte de transferència internacional. 

Les vostres dades seran conservades mentre siguin necessàries per a les finalitats del tractament i per a fer front a les eventuals responsabilitats que se'n puguin derivar, sense perjudici de l'exercici dels drets que el RGPD reconeix a les persones titulars de les dades.

El tractament de les vostres dades no comporta decisions automatitzades, ni l'elaboració de perfils amb finalitats predictives de preferències personals, comportaments o actituds. 

D'acord amb la legislació vigent, en matèria de protecció de dades de caràcter personal, podeu revocar el vostre consentiment en qualsevol moment i exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat enviant la vostra sol·licitud a la Unitat de Planificació i Gestió de la Mobilitat de la UAB (mobilitat@uab.cat). 

Així mateix, podeu presentar reclamacions davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (apdcat.gencat.cat/ca/inici) i formular les consultes que considereu necessàries a la Delegació de Protecció de Dades de la UAB (proteccio.dades@uab.cat).