Ecoturisme i Guia de Natura

Titulacions i acreditacions que s'obtenen

Superant el Postgrau, s'obté el títol de:

  • Diploma d'especialització en Ecoturisme i Guia de Natura per la Universitat Autònoma de Barcelona.

 

Si l'estudiant supera el procés d'avaluació del mòdul en "Interpretació del Patrimoni Natural" del Postgrau o el Curs d'Interpretació del Patrimoni Natural, pot obtenir (si ho desitja):

  • El certificat validat per Interpret Europe*. Per a rebre aquesta certificació de l’Associació Europea d’Interpretació del Patrimoni, organització de referència, es realitzarà una avaluació de tots els conceptes adquirits i una prova de camp.

*Aquest certificat té un cost addicional de 30€ que l'estudiant haurà d'abonar directament a Interpret Europe, i inclou la quota anual d'associat a l'entitat.

 

Roger Labernia, Titulat del Postgrau en Ecoturisme i Guia de Natura
Roger Labernia, Titulat del Postgrau en Ecoturisme
i Guia de Natura de la promoció 2021-2022.