Curs en Interpretació del Patrimoni Natural

Formació universitària d'especialització, teòrica i pràctica, en guiatge en entorns naturals i en creació d'activitats que tenen lloc a la natura centrades en la interpretació del patrimoni natural

 • Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 4307/7
 • 7a edició
 • Modalitat: Online
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Inici: 11/02/2022
 • Final: 27/03/2022
 • Places: 15
 • Orientació: Professional
 • Preu: 500 €
 • Idioma de docència: Català (55%), Castellà (15%), Anglès (10%), Francès (10%), Italià (10%)
 • Lloc: Escola de Turisme i Direcció Hotelera. Edifici Blanc. Campus UAB

El curs en Interpretació del Patrimoni Natural proporciona els fonaments necessaris, tant teòrics com pràctics, per dur a terme activitats de guiatge en entorns naturals, tant des del punt de vista del guiatge naturalista i ecoturístic, com per activitats diverses que tenen lloc a la natura centrades en la interpretació del patrimoni natural.

El curs d'especialització et forma per:

 • Conèixer diferents tipus d'eines i tècniques relacionades amb la professió de guia de natura.
 • Preparar i executar els guiatges.
 • Comunicar i interpretar el patrimoni natural
 • Avaluar els recursos naturals per poder elaborar activitats d'interpretació i ecoturístiques.

El curs és molt amè i pràctic i promou la participació activa dels alumnes al llarg de totes les sessions. Més del 70% del curs es fa de manera pràctica a través d'exercicis a l'aula i al camp per tal d'aplicar la teoria explicada. Per tal de rebre la certificació, es realitza una avaluació de tots els conceptes adquirits i una prova de camp.

Si, l'estudiant supera el procés d'avaluació del curs, pot obtenir, si així ho desitja, el certificat validat per Interpret Europe, organització de referència a Europa en el camp de la interpretació del patrimoni.

Especialment adreçat a guies de natura en actiu, professionals del sector del turisme i la natura -guies de natura o de cultura, educadors, informadors, guardes forestals i de parcs naturals, altres tipus de guies i professionals-, o persones emprenedores i interessades en el turisme i la natura.

Continguts

La interpretació del patrimoni:
Fets i significats.
Qualitats de la interpretació
Frases-tema, marcs i universals.
Eines pel guiatge interpretatiu.
Temes clau.
Breu història de la interpretació

La xerrada interpretativa:
Treballar amb objectes individuals

Fenòmens i temes:
La superació de les barreres.
Llenguatge parlat i corporal.
Les funcions d’ un guía interpretatiu.
La presentació de les xerrades interpretatives (I).
(inclou treball de camp)
Introducció i desenvolupament de les línees temàtiques

Preparant passejades interpretatives:
Presentació dels mapes mentals.
Introducció a la interpretació crítica.
Presentació de les passejades interpretatives (inclou treball de camp)
L’aprenentatge per la sostenibilitat.
La interpretació itinerant.
Preparació i presentació de la interpretació itinerant (inclou treball de camp)

Exemples de productes interpretatius
Altres temes de la interpretació personal.
El procés de certificació.
Prova escrita.
Preparació de les actuacions i resultats de les proves
Presentació de les xerrades interpretatives (sessió al camp)

Itineraris

Aquest curs forma part de la diplomatura de postgrau en Ecoturisme i Guia de Natura.

Testimonis

Beques i ajuts

En el portal de beques de la UAB trobareu informació sobre convocatòries d'ajuts, beques, premis o subvencions destinats a la comunitat universitària..

Consulta la informació a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera

Centres col·laboradors

Escola d'Administració Pública
Associació d'Arxivers de Catalunya

Contacte

Francesc Romagosa Casals

Telèfon: 935817041

Gestió Acadèmica

Telèfon: 935929710

Vols rebre més informació?