Ecoturisme i Guia de Natura

Presentació

Postgrau en Ecoturisme i Guia de Natura

L'Ecoturisme és una aposta de futur, tant a Europa com a Amèrica Llatina. És un tipus de turisme sostenible basat en la visita a espais naturals de grups reduïts de persones que intenten realitzar un mínim impacte sobre el medi ambient, i generar una repercussió positiva a les comunitats locals amb la distribució justa i equitativa dels beneficis produïts. També promou l'educació i el coneixement dels recursos per tal de fomentar la conservació i preservació del patrimoni natural i cultural del territori.

El Postgrau en Ecoturisme i Guia de Natura, que s'imparteix a la UAB, és pioner a Espanya i a Europa com a formació universitària i professionalitzadora de qualitat en aquest àmbit, que ha contribuït a l'especialització de professionals en el guiatge en el medi natural i en la gestió d'empreses vinculades a l'aprofitament turístic sostenible dels recursos.