Ecoturisme i Guia de Natura

Ecoturisme i Guia de Natura

Postgrau en Ecoturisme i Guia de Natura

 

L'Ecoturisme és una aposta de futur, tant a Europa com a Amèrica Llatina. És un tipus de turisme sostenible basat en la visita a espais naturals de grups reduïts de persones que intenten realitzar un mínim impacte sobre el medi ambient, i generar una repercussió positiva a les comunitats locals amb la distribució justa i equitativa dels beneficis produïts. També promou l'educació i el coneixement dels recursos per tal de fomentar la conservació i preservació del patrimoni natural i cultural del territori.

El Diploma d'especialització en Ecoturisme i Guia de Natura, que s'imparteix a la UAB, és pioner a Espanya i a Europa com a formació universitària i professionalitzadora de qualitat en aquest àmbit, que ha contribuït a l'especialització de professionals en el guiatge en el medi natural i en la gestió d'empreses vinculades a l'aprofitament turístic sostenible dels recursos.

Les persones que no puguin seguir tot el postgrau sencer tenen l'opció de matricular-se al Curs d'Interpretació del Patrimoni Natural, un dels mòduls independents d'aquest postgrau. Es tracta d'una formació intensiva eminentment pràctica amb un enfoc dedicat al guiatge interpretatiu. La durada d'aquest curs és de dos caps de setmana del mes de març, i amb sortides de camp pel territori català.