Comunicat de la Conferčncia de Degans d’Educació de Catalunya en defensa del model d'escola catalana

ComunicatUnisEdu

Comunicat de la Conferència de Degans d’Educació de Catalunya en defensa del model d'escola catalana

22/09/2017

 El proper 20 de gener tindrà lloc la projecció del documental Vivir para educar , educar para vivir (Perú 2016) a la Sala de Graus a les 12h.El proper 20 de gener tindrà lloc la projecció del documental Vivir para educar , educar para vivir (Perú 2016) a la Sala de Graus a les 12h.NOTA SOBRE L’ACREDITACIÓ DEL NIVELL B2 DE LLENGUA ESTRANGERA EN ACABAR ELS ESTUDIS DE GRAU
 En relació al deure dels i de les estudiants que van iniciar els seus estudis universitaris el curs 2014-2015 d’acreditar el coneixement d’una llengua estrangera entre les establertes en les proves d’accés amb un nivell equivalent al B2 del marc europeu comú de referència per a les llengües del Consell d’Europa (Llei 2/2014 de 30 de gener), l’equip de Govern de la UAB
 MANIFESTA QUE
 L’expedició dels títols oficials de grau a la UAB es farà d’acord amb el marc legal de la Llei Orgànica 6/2001 de 21 de desembre d’universitats, que estableix que els títols amb validesa a tot el territori de l’estat espanyol els expedeix la universitat i que és aquesta, en el marc de l’autonomia universitària, qui elabora i aprova els plans d’estudi d’aquests ensenyaments. Per això l’expedició del títol de grau cursat a la UAB no estarà vinculada a l’acreditació del nivell B2 de llengua estrangera.
Tanmateix, la UAB valora la importància del coneixement de llengües estrangeres, com figura en les memòries dels seus plans d’estudis. Per això utilitza els recursos al seu abast per afavorir que tota la comunitat universitària pugui conèixer el seu nivell de competència en llengües estrangeres i trobi els mecanismes que li permetin millorar-la.

 
La Conferència de Degans d'Educació de Catalunya condemna de forma contundent l'atac que està patint el col·lectiu de mestres de Catalunya en relació amb la tasca pedagògica que està realitzant a les nostres escoles; aquest atac, amb finalitat clarament política i partidista, pretén malmetre la bona feina desenvolupada fins ara. Si alguna cosa caracteritza el nostre sistema educatiu és la consideració que ha estat capaç, a partir de la diversitat lingüística i cultural del nostre país, d’assolir en les darreres dècades un alt nivell d‘integració i cohesió social.
a Conferència dona suport als comunicats emesos pel Consell Escolar de Catalunya, el Departament d’Ensenyament, la FaPaC i altres i institucions que s'han pronunciat en aquesta direcció:

Comunicat del Departament d’Ensenyament, dilluns 16 d’octubre. Defensa amb contundència que l'escola catalana "és un exemple de llibertat, convivència, democràcia i plurilingüisme”
Comunicat del Consell el comunicat del Consell Escolar de Catalunya, dimarts 17 d'octubre. A Catalunya la democràcia s'ha après a l'escola.
Comunicat de la FaPaC, dilluns 16 d'octubre. En defensa del model d'escola catalana davant de l'escalada de declaracions que tracten de desestabilitzar un sistema que funciona des de fa anys.

18 d'octubre de 2017