Cooperació i EpJG

Convocatòria Beques

Convocatòries Beques

Com a iniciativa complementària als Ajuts #UABRefugi, l’objecte d’aquestes convocatòries és compensar aquelles situacions d’especial vulnerabilitat econòmica que dificulten l’evolució acadèmica dels i les estudiants refugiades de la UAB. 

Des del convenciment que la formació universitària pot canviar les perspectives de futur de les persones en situació de refugi, l’objectiu final d’aquesta iniciativa és garantir la igualtat de condicions en l’accés a l'educació, entesa com un eix d’inclusió dels i les estudiants en situació de refugi a la societat d’acollida, des del desenvolupament del seu potencial i excel·lència a l’àmbit acadèmic, professional i social. 

 

La convocatòria és finançada per la Fundació Caixa d’Enginyers en el marc de la seva col·laboració amb la Fundació Autònoma Solidària. L’ajut a l’estudi està orientat a conceptes tals com material docent i/o tecnològic, transport, material per a la realització de pràctiques curriculars i/o altres despeses degudament justificades i directament relacionades amb el desenvolupament dels estudis universitaris.  

Trobeu les bases reguladores de la convocatòria i el formulari de sol·licitud a continuació .

El període de sol·licitud s’inicia el 21 de desembre de 2023 i finalitza el 21 de gener de 2024 a les 00:00 h (GMT + 1).

Català:

-Bases convocatòria beca 

-Formulari de sol·licitud

Castellà:

-Bases convocatòria beca 

-Formulario de solicitud

Convocatòria Beques de suport a l’estudi per a estudiants universitaris en situació de refugi i afectats pel conflicte a Ucraïna (2023-2024)

L’any 2022 des del Ministeri d’Universitats es va impulsar el Pla d’Acció Universitat-Refugi per afavorir l’acollida d’alumnat, personal investigador i personal d’administració i serveis afectat pel conflicte d’Ucraïna.

Aquest Pla d’Acció inclou la concessió directa de subvencions a determinades universitats publiques, entre elles hi ha la UAB.

Per a desenvolupar les accions concretes de suport i acollida de comunitat universitària afectada pel conflicte a Ucraïna, la UAB i la FAS han signat un conveni de col·laboració específic.

En el marc d’aquest conveni, es crea una convocatòria d’ajuts de suport a l’estudi per a estudiants universitaris, vinculats al Programa d’Acollida de la FAS i afectats pel conflicte d’Ucraïna, en situació d’especial vulnerabilitat econòmica.

A continuació trobeu les bases reguladores de la convocatòria i el formulari de sol·licitud.

El període de sol·licitud s’inicia el 21 de desembre de 2023 i finalitza el 21 de gener de 2024 a les 00:00 h (GMT + 1).

Català:

-Bases convocatòria beca 

-Formulari de sol·licitut

Castellà:

-Bases convocatòria beca 

-Formulario de solicitud