Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Suport a l'Acreditació i Avaluació de la Recerca (SAAR)

SJR (SCImago Journal & Country Rank)

Indicador que reflecteix la influència o prestigi de la revista. Es basa en la idea que no totes les citacions són iguals: el camp d'estudi, la qualitat i la reputació de la revista que cita tenen un impacte directe en el valor de la citació.