OPINA UAB

Política de privacitat OPINA UAB

Les vostres dades seran incorporades al fitxer Opina UAB de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb domicili a Bellaterra (Cerdanyola del Vallès 08193).
 
Les vostres dades seran tractades amb la finalitat següent: recollir i gestionar les opinions de satisfacció i d'insatisfacció dels usuaris per tal de donar-los resposta adequadament i obtenir-ne informació rellevant per detectar anomalies i millorar la prestació dels serveis de la Universitat Autònoma de Barcelona.

La persona responsable del tractament és Àngels Guimera Guinot, cap de l'Oficina de Relacions Institucionals (telèfon: 93 581 22 99, adreça de correu electrònic: o.relacions.institucionals@uab.cat).

Les vostres dades no seran cedides a terceres persones, excepte en els casos en què legalment estigui permès o sigui de compliment obligat.
 
Les dades seran conservades durant un període de temps indefinit.
 
D’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, teniu dret a revocar, en qualsevol moment, el consentiment atorgat, i podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació del tractament i la portabilitat de les dades, davant la persona responsable del tractament o la Secretaria General de la UAB, a l’edifici del Rectorat del campus universitari de Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), o mitjançant correu electrònic a Gabinet.Tecnic@uab.cat.
 
També podeu fer les consultes oportunes en relació amb el tractament de les vostres dades personals a l’adreça electrònica del delegat de protecció de dades de la UAB: proteccio.dades@uab.cat.
 
Així mateix, podeu presentar les reclamacions que considereu adients davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.