Pla de Tutoria

Descripció del Programa

Pla de Tutoria

L’objectiu del programa és  facilitar orientació acadèmica als estudiants per contribuir així a l’assoliment exitós de la formació universitària. Des del moment de la seva arribada a la Facultat, s’assigna un tutor o tutora a cada estudiant, el professorat tutor farà el seguiment acadèmic al llarg de tots els seus anys d’estudi, orientant i assessorant a l’estudiant en el seu procés de formació

Campus Virtual de la UAB (enllaç)