Programa d'acompanyament

Programa d'acompanyament als estudiants de la Facultat d'Economia i Empresa

Imatge Mentoria Principal


El projecte proposa accions d’acompanyament i mentoria per facilitar l’adaptació dels estudiants de nou ingrés al context universitari,  i en especial:

  • donant-los a conèixer la dinàmica dels estudis, i 
  • oferint-los suport a diferents nivells per tal que treguin el màxim rendiment de la seva estada a la universitat. 


Objectius del projecte

Millorar l’adaptació dels estudiants que inicien els seus estudis a la nostra Facultat, i per tant els seus resultats acadèmics, a través de:

  1. Facilitar informació específica, tant a partir de sessions presencials com de forma asíncrona en la web de la Facultat i en el campus virtual de la UAB.
  2. Un programa de tutoria, amb professorat-tutor, específicament assignat a cada un dels estudiants, per guiar-lo en temes més acadèmics relatius al seguiment dels seus estudis.
  3. Un programa de mentoria que relacioni als estudiants que ho desitgin amb un mentor, un/a estudiant dels darrers cursos que li doni la visió de company/a amb més experiència en el grau que cursa.
  4. Accions formatives puntuals relatives a mancances o recolzament que es detecti com a necessitat addicional en estudiants de nou ingrés.