Accions informatives

Accions informatives

Imatge Formació mentors

Al llarg del curs es programen diferents sessions informatives adreçades als estudiants de primer curs, per tal que coneguin:

  • el funcionament de la Facultat d’Economia i Empresa
  • els seus espais de participació (Club de Borsa, Club d’Emprenedoria) 
  • els recursos que la UAB posa al seu abast (biblioteques, aules informatitzades)
  • el servei per a la Inclusió a la UAB. Suport a estudiants amb Necessitats Educatives Específiques (PIUNE)
  • les accions propedèutiques
  • les normatives sobre permanència acadèmica i avaluació