Coneix el centre

Reglament d’ús de les aules informàtica


Les aules d'informàtica restaran sempre obertes*, exceptuant els casos en què es realitzin les classes de pràctiques d'informàtica o d'altres matèries que necessitin l'ús dels PC, com a suport docent dels estudiants.

* Normes supetidades al protocol COVID-19

A l'aula d'informàtica, com a la resta d'aules, no està permès consumir begudes o menjar ni fumar.

La docència
El/la professor/a és responsable del manteniment i la utilització de l’aula durant el desenvolupament de la classe. Si n'hi ha, comunicarà les incidències del material informàtic al Centre d’Assistència i Suport dels Serveis Informàtics de la UAB mitjançant el telèfon que s’ha habilitat a cada aula, prement la tecla M1 que realitzarà la trucada automàtica.

Els Serveis Informàtics seran els encarregats d’avaluar, resoldre i fer el seguiment de les incidències que es puguin produir a les aules d’informàtica.

No es pot canviar de lloc els PC, les impressores i/o perifèrics, tret que hagi estat autoritzat pels Serveis Informàtics del centre.

Suport a la docència: Estudiants
L'escola posa a disposició dels estudiants un nombre limitat d'impressions anual com a suport a l'estudi.

Els estudiants podran portar els seus USB, amb el benentès que comprovaran la no-infecció de virus a l’inici i al final de la sessió.

Els usuaris són responsables de qualsevol epidèmia o de la inutilització de l’aula o dels PC. En el cas que hi accedeixin per iniciativa pròpia també són responsables del bon ús dels programes i dels equips informàtics (evitant l’ús incorrecte del material, la reproducció i instal·lació de còpies il·legals, etc.).

Els CDs/USBs són aportacions que fan els usuaris. L’adquisició d’aquest material no es pot fer al centre.

Cal respectar i utilitzar les instal·lacions seguint les normes i el reglament general del centre.

La utilització de projectors i altres mitjans complementaris de l’aula d’informàtica està sotmesa a les pautes que regeixen en altres àmbits del centre.