Coneix el centre

Funcionament Campus Virtual

El Campus Virtual/Moodle és una plataforma informàtica d'ús docent, que proporciona un entorn virtual d'aprenentatge per donar suport als estudis presencials i vehicular els estudis no presencials.

L’accés al campus virtual és a través de la pàgina https://cv.uab.cat/ i es requereix el NIU i la paraula de pas.

IMPORTANT:
 
Les assignatures que apareixen al Campus Virtual/ Moodle són donades d'alta pel coordinador del Campus Virtual.

Per tenir accés a l’assignatura penjada al Campus Virtual/ Moodle l’heu de tenir matriculada.
 
En cas que tingueu matriculada una assignatura i no us aparegui al Campus Virtual, poseu-vos en contacte amb el professor/a perquè és el/la responsable d’actualitzar el llistat d’estudiants.
 
Les actualitzacions referents als canvis i modificacions de matrícula no queden reflectides al Campus Virtual de forma automàtica.