Coneix el centre

L'entrevista

Un cop t’han seleccionat pel teu currículum, hauràs de tenir una entrevista amb l’empresa, amb l'objectiu d'ampliar les dades del teu CV i valorar la teva actitud davant les tasques que hauràs de realitzar en el teu nou lloc de treball.

1. Què és l’entrevista de feina?
L’entrevista és un pas més, sovint l’últim i més important, dins d’un procés de selecció, per cobrir un lloc de pràctiques i/o feina en una empresa.

És un diàleg amb preguntes i respostes sobre temes professionals, formatius i personals, en el qual tant la persona entrevistadora com l’entrevistada intentaran trobar respostes als seus dubtes.

2. Per a què serveix l’entrevista?
- Per aprofundir sobre la informació reflectida al CV.
- Per comprovar si l’estil personal (actitud, motivacions, personalitat, habilitats, experiència, etc.) coincideix amb el que l’empresa espera.
- Per tal que l’entrevistador/a s’asseguri que la persona candidata és la idònia per al lloc vacant i, també, per tal que la persona candidata valori si aquesta ocupació li convé i l'interessa.

3. Com em preparo?
- Abans d’anar a una entrevista, és convenient informar-te sobre l’empresa en qüestió i el seu sector. Et pot anar molt bé consultar la pàgina web de l’empresa, però també catàlegs, fullets publicitaris, parlar amb coneguts que hi treballen, etc.
- Repassa bé el teu CV, perquè és el document que l’entrevistador té com a referència per fer-te les preguntes.
- Adopta una actitud positiva i coherent respecte a les preguntes de l’entrevista.
- Prepara prèviament com pots explicar la teva trajectòria formativa i professional (estudis, titulacions, tasques professionals, empreses, canvis, èxits, fracassos, projectes de futur, motivacions, interessos i objectius) de manera coherent i positiva. Donar explicacions llargues que es perdin en el detall i que no aportin valor és senyal de poca preparació.
- És important haver preparat amb atenció les respostes per a preguntes personals, perquè són de difícil improvisació (motivacions, interessos, actituds, etc.).
- Si tens poca experiència, pots posar de relleu la teva formació, la teva motivació i l’interès en aquell sector professional o ocupació i la plena disponibilitat per aprendre.
- Si tens poca formació però experiència, pots destacar en canvi l’adquisició de competències professionals, un coneixement del sector i plena disponibilitat per a l’aprenentatge.

4. Consells i suggeriments per a l’entrevista
- Presenta’t a l’entrevista amb la confiança i seguretat que et dóna el fet que l’empresa t’hagi escollit com a candidat/a possible i que et vulgui conèixer més de prop.
- Recorda que l’aspecte personal influeix en la valoració de l’entrevista. La consigna general és la discreció i la correcció.

Algunes pautes de comportament que caldrà tenir en compte:

Comunicació verbal (què diem):
- Saluda verbalment i somriu quan donis la mà.
- Escolta sense interrompre el teu interlocutor/a.
- Deixa que l’entrevistador/a porti la iniciativa de la conversa.
- Utilitza un vocabulari correcte i educat, ni massa rebuscat ni massa col·loquial.
- Adreça't a l’entrevistador/a en l’idioma que utilitzi en iniciar la conversa.
- Evita els monosíl·labs i procura donar contingut a les teves respostes.
- Abans de parlar, pensa què diràs. Els silencis curts no són dolents si són per pensar en la millor resposta.

Comunicació no verbal (com ho diem, com actuem):
- Jugar amb alguna cosa a les mans (bolígraf, claus...) dona la impressió de nerviosisme.
- Creuar braços i cames transmet la impressió d’estar a la defensiva, de manca de participació. Propicia la impressió d’una comunicació tancada.
- Mirar directament als ulls dona sensació de seguretat.
- Ser natural i educat acostuma a ser la millor opció.
- No oblidis mai somriure!

Es valora positivament:
- Mostrar interès en l’ocupació.
- Mostrar una actitud positiva i d’entusiasme.
- Ser un bon comunicador/a.
- Tenir confiança en un/a mateix/a.
- Mostrar aparença de maduresa.
- Implicar-se en la feina i creure en el que es fa.
- Ser agradable, ser simpàtic/a.
- Mostrar capacitat d’organització i planificació.
- Tenir iniciativa.
- Tenir capacitat d’adaptació.
- Tenir capacitat de treball.
- Tenir exemples reals preparats per demostrar tots aquests punts.

Es valora negativament:
- Tenir una motivació poc clara davant del lloc de treball.
- Ser passiu i indiferent.
- Ser matusser, prestar poca atenció.
- Ser problemàtic, conflictiu.
- Tenir una aparença descurada.
- Tenir aires d’arrogància o d’excessiva confiança.
- Mostrar nerviosisme, angoixa o intentar evadir-se.
- No mirar a l’interlocutor/a.
- Estar a la defensiva.
- Interessar-se més pel sou o l’horari que per la feina i les funcions.
- Mostrar dificultat en la comunicació.
- Dogmatitzar, respondre agressivament.
- Criticar i parlar malament d’anteriors empreses en les que has treballat i/o fet pràctiques.