Coneix el centre

Competències personals

Les competències personals són allò que ens fa diferents els uns dels altres. Tots tenim clar que davant d’una mateixa situació, cada persona respon d’una determinada manera. Una anàlisi dels teus punts forts i dels teus punts febles et servirà per conèixer les teves competències personals.

Competències com el treball en equip, la flexibilitat, la comunicació eficaç, la iniciativa o pro activitat, són molt valorades per les empreses. Una anàlisi intern de quines competències personals pots aportar a l’empresa i treballar-les pot aportar diferències substancials a l’entrevista.

Una de les competències més valorades en general és l’autonomia i iniciativa personal, que suposa l'adquisició de la consciència i aplicació d'un conjunt de valors i actituds personals i interrelacionades (responsabilitat, perseverança, coneixement de si mateix, autoestima, creativitat, autocrítica), el control emocional de calcular riscos i afrontar problemes, així com la capacitat de demorar la satisfacció immediata, d'aprendre de les errades i d'assumir riscos.

Aquesta competència també va lligada a la capacitat d'escollir amb criteri, d'imaginar projectes i de portar endavant les accions necessàries per desenvolupar les opcions i plans personals, en el marc de projectes individuals o col·lectius, responsabilitzant-se, tant en l'àmbit personal com en el social i laboral.