Punt d'informació

Tràmits administratius

informacio_academica

Per a realitzar la majoria de tràmits acadèmics i/o administratius us heu d'adreçar al Punt d'Informació de la Unitat Docent.

Des d'aquí podreu gestionar les sol·licituds següents:

 • Certificats
 • Reconeixement de crèdits
 • Convalidacions
 • Modificacions de matrícula
 • Beques
 • Intercanvis
 • Simultaneïtat d'estudis
 • Trasllat d'expedient
 • Justificants d'assistència a exàmens
 • Títols
 • Targeta intel·ligent
 • Sol·licituds generals
 • Canvis de domiciliació bancària
 • Manteniment de la condició de Família Nombrosa

Les resolucions i resta de documents que ens arribin des de Bellaterra les podreu recollir al Punt d'Informació.