Equipaments

Equipaments

La Unitat Docent disposa de 5 aules, 3 seminaris i 5 laboratoris de pràctiques. La capacitat de les aules és entre 54 i 62 estudiants i la dels seminaris entre 12 i 31.

Tots els espais estan equipats amb projectors de transparències i de diapositives, i totes les aules i la sala de graus disposen d'un projector multimèdia fix, ordinador i instal·lació d'àudio amb micròfon sense fils per fer més còmoda l'exposició. La resta de sales disposen de material portàtil per a la projecció multimèdia.

El professorat compta amb 8 despatxos de tutoria, distribuïts per assignatures i per coordinació de cursos, on poden reunir-se amb els alumnes, i de 2 sales de professorat on poden esperar l'inici de les classes i preparar-les.

Completen els serveis oferts a la comunitat universitària una sala per al personal d'administració i serveis, una sala amb armariets que els alumnes poden llogar per guardar les seves pertinences i un servei de fotocopiadora. 

Els alumnes compten, a més a més, amb la sala d'estudiants, que està equipada amb un ordinador, impressora i escàner, on poden reunir-se i preparar les seves activitats.