Commemoració dels 20 anys

Professorat de cada curs acadèmic

Nom i assignatures que impartia cada docent durant el curs acadèmic 2002-2003, al Graduat Superior d'Arxivística i Gestió de Documents:

 • Pilar Cid Leal, Dra. en Ciències de la Comunicació, assignatura "Gestió de la documentació i la informació a l’empresa".
 • Mercè Gras, arxiu de les Carmelites, assignatura "Fons i documents d’institucions i empresa".
 • Marta Franch Saguer, Dra. en Dret, matèria "Introducció al dret".
 • Pere Guiu Rius, Dr. Enginyer industrial, matèria: "Anàlisi i disseny de circuits administratius".
 • Carme Martínez Rodríguez, Arxiu Municipal de Barcelona, "Sistemes de classificació i arxivament".
 • Josep Matas Balaguer, Arxiu Històric de Girona, "Legislació i règim jurídic dels documents".
 • Alfred Mauri Martí, professor Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents, "Fons i documents de l’Administració pública" i "Fons i documents d’institucions i empresa"
 • Laureà Pagarolas Sabaté, Dr. en Història, Arxiu de Protocols de Barcelona, "Introducció a l’arxivística".
 • Antoni Puig-Pey Saurí, Dr. Enginyer Industrial, "Anàlisi i disseny de circuits administratius".
 • Albert Roig Juan, Institut Català de Tecnologia.
 • Òscar Tirvió, Institut Català de Tecnologia Tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Xavier Tarraubella Mirabet, Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, "Mètodes de descripció i recuperació dels documents"

 

Professorat de la Formació Contínua d'aquell any:

 • Joan Guasch (Lletrat de la Diputació de Barcelona), "Curs en Responsabilitats en l’exercici professional de l’arxivística".
 • Marta Albà (Arxivera de Llagostera), Joaquim Daban (Arxiver de Lloret de Mar), Alfred Garcia (Coordinador de Serveis. Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya), "Curs en Reglaments, normatives i manuals de procediment: estratègies per a la implantació d’un sistema de gestió de documents"
   

Nom i assignatures que impartia cada docent durant el curs acadèmic 2003-2004, al Graduat Superior d'Arxivística i Gestió de Documents:

 • Pilar Cid Leal, Dra. en Ciències de la Comunicació, assignatura "Gestió de la documentació i la informació a l’empresa".
 • Mercè Gras, arxiu provincial dels Carmelites Descalços de Catalunya i Balears, assignatura "Fons i documents d’institucions i empresa".
 • Marta Franch Saguer, Dra. en Dret, "Introducció al dret".
 • Pere Guiu Rius, Dr. Enginyer Industrial, "Anàlisi i disseny de circuits administratius".
 • Carme Martínez Rodríguez, Arxiu Municipal de Barcelona, "Sistemes de classificació i arxivament".
 • Josep Matas Balaguer, advocat i arxiver, "Legislació i règim jurídic dels documents".
 • Alfred Mauri Martí, professor Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents, "Fons i documents de l’administració pública" i "Fons i documents d’institucions i empresa" (1r curs del Graduat), i "Tècniques de gestió i difusió dels serveis d’arxiu" i "Màrqueting i dinamització cultural" (2n curs)..
 • Laureà Pagarolas Sabaté, Dr. en Història, Arxiu de Protocols de Barcelona, "Introducció a l’arxivística".
 • Antoni Puig-Pey Saurí, Dr. Enginyer Industrial, "Anàlisi i disseny de circuits administratius".
 • Albert Roig Juan, Institut Català de Tecnologia.
 • Óscar Tirvió, Institut Català de Tecnologia Tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Xavier Tarraubella Mirabet, Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, "Mètodes de descripció i recuperació dels documents"
 • Ramon Alberch Fugueras, President del Consell Assessor de l’ESAGED, "Avaluació documental".
 • Jesús Alturo, Catedràtic de Paleografia de la UAB, "Paleografia i diplomàtica".
 • Carme Bello Urgellés, Estudi B2, "Restauració i conservació".
 • Angels Borrell i Crehuet, Estudi B2, "Restauració i conservació", i "Equipaments d’arxius i conservació de documents".
 • Sílvia Domènech, Arxiu Fotogràfic. Arxiu Històric de la Ciutat, "Gestió de documents audiovisuals i gràfics".
 • Blanca Martínez Nieto, Arxiu del Parlament de Catalunya, "Sistemes de gestió documental".
 • Josep Matas, advocat i arxiver, "Règim jurídic d’accés als documents i a les dades".
 • Remei Perpinyà, Dra. en Història, Cap d’Estudis de l'ESAGED, "Gestió de documents electrònics".

Nom i assignatures que impartia cada docent durant el curs acadèmic 2004-2005, al Graduat Superior d'Arxivística i Gestió de Documents:

 • Pilar Cid Leal, Dra. en Ciències de la Comunicació, assignatura "Gestió de la documentació i la informació a l’empresa".
 • Mercè Gras, arxiu de les Carmelites, assignatura "Fons i documents d’institucions i empresa".
 • Marta Franch Saguer, Dra. en Dret, matèria "Introducció al dret".
 • Pere Guiu Rius, Dr. Enginyer industrial, matèria: "Anàlisi i disseny de circuits administratius".
 • Carme Martínez Rodríguez, Arxiu Municipal de Barcelona, "Sistemes de classificació i arxivament".
 • Imma Moratalla, Arxiu Municipal Districte de Gràcia, "Sistemes de classificació i arxivament".
 • Josep Matas Balaguer, advocat i arxiver, "Legislació i règim jurídic dels documents" i "Règim jurídic d’accés als documents i a les dades".
 • Alfred Mauri Martí, professor Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents, "Fons i documents de l’Administració pública" i "Fons i documents d’institucions i empresa"; i "Tècniques de gestió i difusió dels serveis d’arxiu", "Màrqueting i dinamització cultural", i "Pràcticum".
 • Laureà Pagarolas Sabaté, Dr. en Història, Arxiu de Protocols de Barcelona, "Introducció a l’arxivística".
 • Antoni Puig-Pey Saurí, Dr. Enginyer Industrial, "Anàlisi i disseny de circuits administratius".
 • Albert Roig Juan, Institut Català de Tecnologia.
 • Òscar Tirvió, Institut Català de Tecnologia Tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Xavier Tarraubella Mirabet, Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, "Mètodes de descripció i recuperació dels documents"
 • Ramon Alberch Fugueras, President del Consell Assessor de l’ESAGED, "Avaluació Documental".
 • Alfred Garcia Puig, Departament de Governació i Administracions Públiques, "Avaluació Documental".
 • Jesús Alturo, Catedràtic de Paleografia de la UAB, "Paleografia i diplomàtica".
 • Carme Bello Urgellés, Estudi B2, restauració i conservació, "Equipaments d'arxius i conservació de documents".
 • Angels Borrell i Crehuet, Estudi B2, restauració i conservació, "Equipaments d’arxius i conservació de documents",
 • Sílvia Domènech, Arxiu Fotogràfic. Arxiu Històric de la Ciutat, "Gestió de Documents audiovisuals i gràfics".
 • Blanca Martínez Nieto, Arxiu del Parlament de Catalunya, "Sistemes de gestió documental".
 • Remei Perpinyà, Dra. en Història, Cap d’Estudis de l'Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents, "Gestió de Documents Electrònics".
 • Anna Lorente, Arxiu Agència Catalana de l’Aigua, "Gestió de Documents Electrònics".

Nom i assignatures que impartia cada docent durant el curs acadèmic 2005-2006, al Graduat Superior d'Arxivística i Gestió de Documents:

 • Antoni Borfo Bach, Arxiu General de la UAB, assignatura "Sistemes de classificació i arxivament".
 • Pilar Cid Leal, Dra. en Ciències de la Comunicació, assignatura "Gestió de la documentació i la informació a l’empresa".
 • Josep Fernández Trabal, Dr. en Història. Arxiu Nacional de Catalunya, "Fons i documents d’institucions i empresa".
 • Marta Franch Saguer, Dra. en Dret, matèria "Introducció al dret".
 • Pere Guiu Rius, Dr. Enginyer industrial, matèria: "Anàlisi i disseny de circuits administratius".
 • Glòria Mora Cruanyes, Arxiu Municipal Administratiu de l’Ajuntament de Barcelona, "Mètodes de descripció i recuperació de documents".
 • Josep Matas Balaguer, advocat i arxiver, "Legislació i règim jurídic dels documents" i "Règim jurídic d’accés als documents i a les dades".
 • Alfred Mauri Martí, professor Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents, "Fons i documents de l’Administració pública" i "Fons i documents d’institucions i empresa"; i "Tècniques de gestió i difusió dels serveis d’arxiu", "Màrqueting i dinamització cultural", i "Pràcticum".
 • Miquel Rodríguez, Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes. Executive MBA per La Salle, "Tecnologies de la informació i la comunicació".
 • Òscar Tirvió, Institut Català de Tecnologia, "Tecnologies de la informació i la comunicació".
 • Xavier Tarraubella Mirabet, Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, "Introducció a l'Arxivística"
 • Alfred Garcia Puig, Departament de Governació i Administracions Públiques, "Avaluació Documental".
 • Jesús Alturo, Catedràtic de Paleografia de la UAB, "Paleografia i diplomàtica".
 • Carme Bello Urgellés, Estudi B2, restauració i conservació, "Equipaments d'arxius i conservació de documents".
 • Angels Borrell i Crehuet, Estudi B2, restauració i conservació, "Equipaments d’arxius i conservació de documents",
 • Sílvia Domènech, Arxiu Fotogràfic. Arxiu Històric de la Ciutat, "Gestió de Documents audiovisuals i gràfics".
 • Blanca Martínez Nieto, Arxiu del Parlament de Catalunya, "Sistemes de gestió documental".
 • Sònia Oliveras, Enginyera Informàtica, Ajuntament de Girona, "Gestió de Documents Electrònics".

Nom i assignatures que impartia cada docent durant el curs acadèmic 2006-2007, al Graduat Superior d'Arxivística i Gestió de Documents:

 • Antoni Borfo Bach, Arxiu General de la UAB, assignatura "Sistemes de classificació i arxivament".
 • Pilar Cid Leal, Dra. en Ciències de la Comunicació, assignatura "Gestió de la documentació i la informació a l’empresa".
 • Josep Fernández Trabal, Dr. en Història. Arxiu Nacional de Catalunya, "Fons i documents d’institucions i empresa".
 • Marta Franch Saguer, Dra. en Dret, matèria "Introducció al dret".
 • Pere Guiu Rius, Dr. Enginyer industrial, matèria: "Anàlisi i disseny de circuits administratius".
 • Josep Matas Balaguer, advocat i arxiver, "Legislació i règim jurídic dels documents" i "Règim jurídic d’accés als documents i a les dades".
 • Alfred Mauri Martí, professor Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents, "Fons i documents de l’Administració pública"", "Tècniques de gestió i difusió dels serveis d’arxiu", i "Màrqueting i dinamització cultural".
 • Maria Utgés Vallespí, Arxiu Nacional de Catalunya, "Mètodes de descripció i recuperació de documents".
 • Miquel Rodríguez, Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes. Executive MBA per La Salle, "Tecnologies de la informació i la comunicació".
 • Òscar Tirvió, Institut Català de Tecnologia, "Tecnologies de la informació i la comunicació".
 • Xavier Tarraubella Mirabet, Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, "Introducció a l'Arxivística"
 • Alfred Garcia Puig, Departament de Governació i Administracions Públiques, "Avaluació Documental" i "Pràcticum".
 • Jesús Alturo, Catedràtic de Paleografia de la UAB, "Paleografia i diplomàtica".
 • Marta Esteve Canals, restauradora. Biblioteca de Catalunya, "Equipaments d'arxius i conservació de documents".
 • Raquel García Quiroga, restauradora, "Equipaments d’arxius i conservació de documents",
 • Sílvia Domènech, Arxiu Fotogràfic. Arxiu Històric de la Ciutat, "Gestió de Documents audiovisuals i gràfics".
 • Blanca Martínez Nieto, Arxiu del Parlament de Catalunya, "Sistemes de gestió documental".
 • Sònia Oliveras, Enginyera Informàtica, Ajuntament de Girona, "Gestió de Documents Electrònics".

Nom i assignatures que impartia cada docent durant el curs acadèmic 2007-2008, al Graduat Superior d'Arxivística i Gestió de Documents:

 • Joan Baiget Solé, Enginyer Informàtic i Llicenciat en Documentació, "Gestió de la documentació i la informació a l'empresa".
 • Joan Domingo Basora, Arxiu Central del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, "Sistemes de classificació i arxivament".
 • Josep Fernández Trabal, Dr. en Història. Arxiu Nacional de Catalunya, "Fons i documents d’institucions i empresa".
 • Marta Franch Saguer, Dra. en Dret, matèria "Introducció al dret".
 • Pere Guiu Rius, Dr. Enginyer industrial, matèria: "Anàlisi i disseny de circuits administratius".
 • Josep Matas Balaguer, advocat i arxiver, "Legislació i règim jurídic dels documents" i "Règim jurídic d’accés als documents i a les dades".
 • Alfred Mauri Martí, professor Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents, "Fons i documents de l’Administració pública", "Tècniques de gestió i difusió dels serveis d’arxiu", i "Màrqueting i dinamització cultural".
 • Miquel Pérez Latre, Dr. en Història, Arxiu Nacional de Catalunya, "Fons i documents d'institucions i empreses".
 • Remei Perpinyà Morera, Dra. en Història, Universitat Autònoma de Barcelona, "Introducció a l'arxivística" i "Pràcticum".
 • Maria Utgés Vallespí, Arxiu Nacional de Catalunya, "Mètodes de descripció i recuperació de documents".
 • Miquel Rodríguez Aranda, Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes. Executive MBA per La Salle, "Tecnologies de la informació i la comunicació".
 • Òscar Tirvió Cueto, Institut Català de Tecnologia, "Tecnologies de la informació i la comunicació".
 • Alfred Garcia Puig, Departament de Governació i Administracions Públiques, "Avaluació Documental".
 • Jesús Alturo, Catedràtic de Paleografia de la UAB, "Paleografia i diplomàtica".
 • Marta Esteve Canals, restauradora. Biblioteca de Catalunya, "Equipaments d'arxius i conservació de documents".
 • Raquel García Quiroga, restauradora, "Equipaments d’arxius i conservació de documents",
 • Sílvia Domènech, Arxiu Fotogràfic. Arxiu Històric de la Ciutat, "Gestió de Documents audiovisuals i gràfics".
 • Blanca Martínez Nieto, Arxiu del Parlament de Catalunya, "Sistemes de gestió documental".
 • Sònia Oliveras, Enginyera Informàtica, Ajuntament de Girona, "Gestió de Documents Electrònics".

Nom i assignatures que impartia cada docent durant el curs acadèmic 2008-2009, al Graduat Superior d'Arxivística i Gestió de Documents:

 • Joan Baiget Solé, Enginyer Informàtic i Llicenciat en Documentació, "Gestió de la documentació i la informació a l'empresa".
 • Joan Domingo Basora, Arxiu Central del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, "Sistemes de classificació i arxivament".
 • Josep Fernández Trabal, Dr. en Història. Arxiu Nacional de Catalunya, "Fons i documents d’institucions i empresa".
 • Marta Franch Saguer, Dra. en Dret, matèria "Introducció al dret".
 • Pere Guiu Rius, Dr. Enginyer industrial, matèria: "Anàlisi i disseny de circuits administratius".
 • Josep Matas Balaguer, advocat i arxiver, "Legislació i règim jurídic dels documents" i "Règim jurídic d’accés als documents i a les dades".
 • Alfred Mauri Martí, professor Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents, "Fons i documents de l’Administració pública"; "Tècniques de gestió i difusió dels serveis d’arxiu", i "Màrqueting i dinamització cultural".
 • Miquel Pérez Latre, Dr. en Història, Arxiu Nacional de Catalunya, "Fons i documents d'institucions i empreses".
 • Remei Perpinyà Morera, Dra. en Història, Universitat Autònoma de Barcelona, "Introducció a l'arxivística" i "Pràcticum".
 • Maria Utgés Vallespí, Arxiu Nacional de Catalunya, "Mètodes de descripció i recuperació de documents".
 • Miquel Rodríguez Aranda, Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes. Executive MBA per La Salle, "Tecnologies de la informació i la comunicació".
 • Òscar Tirvió Cueto, Institut Català de Tecnologia, "Tecnologies de la informació i la comunicació".
 • Alfred Garcia Puig, Departament de Governació i Administracions Públiques, "Avaluació Documental".
 • Jesús Alturo, Catedràtic de Paleografia de la UAB, "Paleografia i Diplomàtica".
 • Marta Esteve Canals, restauradora. Biblioteca de Catalunya, "Equipaments d'arxius i conservació de documents".
 • Raquel García Quiroga, restauradora, "Equipaments d’arxius i conservació de documents",
 • Sílvia Domènech, Arxiu Fotogràfic. Arxiu Històric de la Ciutat, "Gestió de Documents audiovisuals i gràfics".
 • Blanca Martínez Nieto, Arxiu del Parlament de Catalunya, "Sistemes de gestió documental".
 • Sònia Oliveras, Enginyera Informàtica, Ajuntament de Girona, "Gestió de Documents Electrònics".
 • Maria Àngels Suquet Fontana, Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols, "Gestió de documents audiovisuals i gràfics".

Nom i assignatures que impartia cada docent durant el curs acadèmic 2009-2010, al segon curs del Graduat Superior d'Arxivística i Gestió de Documents i al primer curs del Màster Oficial en Arxivística i Gestió de Documents:

 • Joan Baiget Solé, Enginyer Informàtic i Llicenciat en Documentació, "Gestió documental: Administració d'organitzacions i empreses".
 • Joan Domingo Basora, Arxiu Central del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, "Tècniques arxivístiques: Sistemes de classificació i arxivament".
 • Josep Fernández Trabal, Dr. en Història. Arxiu Nacional de Catalunya, "Productes i tipologies documentals: Institucions i empreses, entitats i persones privades".
 • Marta Franch Saguer, Dra. en Dret, matèria "Dret i règim jurídic dels documents: Introducció al dret".
 • Pere Guiu Rius, Dr. Enginyer industrial, matèria: "Gestió documental: Circuits administratius. Disseny i millora".
 • Josep Matas Balaguer, advocat i arxiver, "Dret i règim jurídic dels documents: Aspectes bàsics" i "Règim jurídic d’accés als documents i a les dades".
 • Alfred Mauri Martí, professor i Cap d'Estudis de l'Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents, "Productors i tipologies documentals. L'Administració Pública"; "Tècniques de gestió i difusió dels serveis d’arxiu", i "Màrqueting i dinamització cultural".
 • Miquel Pérez Latre, Dr. en Història, Arxiu Nacional de Catalunya, "Productes i tipologies documentals: Institucions i empreses, entitats i persones privades".
 • Remei Perpinyà Morera, Dra. en Història, Universitat Autònoma de Barcelona, "Fonaments de l'arxivística: introducció a l'arxivística", "Pràctiques d'arxivística i gestió de documents: Integració professional" i "Pràcticum".
 • Maria Utgés Vallespí, Arxiu Nacional de Catalunya, "Tècniques arxivístiques: Mètodes de descripció i recuperació de la informació".
 • Miquel Rodríguez Aranda, Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes. Executive MBA per La Salle, "Tecnologies informàtiques: Introducció a les tecnologies de la informació i la comunicació".
 • Òscar Tirvió Cueto, Àrea d'Informàtica del COEIC, "Tecnologies informàtiques: Introducció a les tecnologies de la informació i la comunicació".
 • Alfred Garcia Puig, Departament de Governació i Administracions Públiques, "Avaluació Documental".
 • Jesús Alturo, Catedràtic de Paleografia de la UAB, "Paleografia i Diplomàtica".
 • Marta Esteve Canals, restauradora,"Equipaments d'arxius i conservació de documents".
 • Raquel García Quiroga, restauradora, "Equipaments d’arxius i conservació de documents",
 • Sílvia Domènech, Arxiu Fotogràfic. Arxiu Històric de la Ciutat, "Gestió de Documents audiovisuals i gràfics".
 • Blanca Martínez Nieto, Arxiu del Parlament de Catalunya, "Sistemes de gestió documental".
 • Sònia Oliveras, Enginyera Informàtica, Ajuntament de Girona, "Gestió de Documents Electrònics".
 • Maria Àngels Suquet Fontana, Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols, "Gestió de documents audiovisuals i gràfics".

Nom, mòduls i assignatures que impartia cada docent durant el curs acadèmic 2010-2011, al Màster Oficial en Arxivística i Gestió de Documents:

 • Joan Baiget Solé, Enginyer Informàtic i Llicenciat en Documentació, "Mòdul 3. Sistemes d'informació: Administració d'organitzacions i empreses".
 • Joan Domingo Basora, Arxiu Central del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, "Mòdul 5. Tècniques arxivístiques: Sistemes de classificació i arxiu".
 • Josep Fernández Trabal, Dr. en Història. Arxiu Nacional de Catalunya, "Mòdul 6. Productors i tipologies documentals II: Fons i documents d'institucions i empreses, entitats i persones privades".
 • Marta Franch Saguer, Dra. en Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona, "Mòdul 4. Dret i règim jurídic dels documents: Introducció al dret".
 • Pere Guiu Rius, Dr. Enginyer industrial, "Mòdul 2. Productors i tipologies documentals I: Circuits administratius. Disseny i millora".
 • Josep Matas Balaguer, advocat i arxiver, "Mòdul 4. Dret i règim jurídic dels documents: Dret i règim jurídic dels documents: Aspectes bàsics", i "Mòdul 9. Avaluació i accés als documents: Accés a la documentació. Protecció de dades".
 • Alfred Mauri Martí, professor i Cap d'Estudis de l'Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents, "Mòdul 2.Productors i tipologies documentals I: Fons i documents de l'Administració Pública"; "Mòdul 8. Gestió dels serveis de l'arxiu: Tècniques de gestió dels serveis d’arxiu", i "Màrqueting i comunicació dels serveis d'arxiu", i " Mòdul 11. Projecte/pràctiques i treball final de màster"..
 • Miquel Pérez Latre, Dr. en Història, Arxiu Nacional de Catalunya, "Mòdul 6. Productors i tipologies documentals II: Fons i documents d'institucions i empreses, entitats i persones privades".
 • Remei Perpinyà Morera, Dra. en Història, Universitat Autònoma de Barcelona, "Mòdul 1. Fonaments de l'arxivística: introducció a l'arxivística", "Mòdul 10. Inserció professional i metodologia del treball científic" i "Mòdul 11. Projecte/pràctiques i treball final de màster".
 • Maria Utgés Vallespí, Arxiu Nacional de Catalunya, "Mòdul 5.Tècniques arxivístiques: Mètodes de descripció i recuperació de la informació".
 • Miquel Rodríguez Aranda, Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes. Executive MBA per La Salle, "Mòdul 3. Sistemes d'informació: Tecnologies de la informació i la comunicació".
 • Òscar Tirvió Cueto, Àrea d'Informàtica del COEIC, "Mòdul 3. Sistemes d'informació: Tecnologies de la informació i la comunicació".
 • Joan Soler Jiménez, Arxiu Històric de Terrassa, "Mòdul 1. Fonaments de l'arxivística: Diplomàtica dels documents medievals, moderns i contemporanis".
 • Blanca Martínez Nieto, Arxiu del Parlament de Catalunya, "Mòdul 7. Sistemes de gestió documental: Sistemes de gestió documental".
 • Maria Àngels Suquet Fontana, Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols, "Mòdul 6. Productors i tipologies documentals II: Documents audiovisuals i gràfics"
 • Teresa Cardellach Giménez, Arxiu Municipal de Terrassa, "Mòdul 9. Avaluació i accés als documents: Avaluació documental".
 • Lourdes Ferrer Siurana, Biblioteca de Catalunya, "Mòdul 8. Gestió dels serveis d'arxiu: Conservació preventiva i equipament d'arxius".
 • Gemma Goicoechea Foz, Arxiu Nacional de Catalunya, "Mòdul 8. Gestió dels serveis d'arxiu: Conservació preventiva i equipament d'arxius".
 • Raimon Nualart Mercadé, CATCert, "Mòdul 7. Sistemes de Gestió Documental: Documents electrònics i preservació digital".

Nom, mòduls i assignatures que impartia cada docent durant el curs acadèmic 2011-2012, al Màster Oficial en Arxivística i Gestió de Documents:

 • Joan Domingo Basora, Arxiu Central del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, "Mòdul 5. Tècniques arxivístiques: Sistemes de classificació i arxiu".
 • Marc Esteve Laporta, ESADE, PhD Candidate in Management Sciences, "Mòdul 3. Sistemes d'informació: Administració d'organitzacions i empreses".
 • Josep Fernández Trabal, Dr. en Història. Arxiu Nacional de Catalunya, "Mòdul 6. Productors i tipologies documentals II: Fons i documents d'institucions i empreses, entitats i persones privades".
 • Marta Franch Saguer, Dra. en Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona, "Mòdul 4. Dret i règim jurídic dels documents: Introducció al dret".
 • Pere Guiu Rius, Dr. Enginyer industrial, "Mòdul 2. Productors i tipologies documentals I: Circuits administratius. Disseny i millora".
 • Josep Matas Balaguer, advocat i arxiver, "Mòdul 4. Dret i règim jurídic dels documents: Dret i règim jurídic dels documents: Aspectes bàsics", i "Mòdul 9. Avaluació i accés als documents: Accés a la documentació. Protecció de dades".
 • Alfred Mauri Martí, professor i Cap d'Estudis de l'Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents, "Mòdul 2.Productors i tipologies documentals I: Fons i documents de l'Administració Pública"; "Mòdul 8. Gestió dels serveis de l'arxiu: Tècniques de gestió dels serveis d’arxiu", i "Màrqueting i comunicació dels serveis d'arxiu", i " Mòdul 11. Projecte/pràctiques i treball final de màster"..
 • Remei Perpinyà Morera, Dra. en Història, Universitat Autònoma de Barcelona, "Mòdul 1. Fonaments de l'arxivística: introducció a l'arxivística", "Mòdul 5. Tècniques arxivístiques: Mètodes de descripció i recuperació de la informació", "Mòdul 10. Inserció professional i metodologia del treball científic" i "Mòdul 11. Projecte/pràctiques i treball final de màster".
 • Miquel Rodríguez Aranda, Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes. Executive MBA per La Salle, "Mòdul 3. Sistemes d'informació: Tecnologies de la informació i la comunicació" i "Administració d'organitzacions i empreses"..
 • Òscar Tirvió Cueto, Àrea d'Informàtica del COEIC, "Mòdul 3. Sistemes d'informació: Tecnologies de la informació i la comunicació".
 • Joan Soler Jiménez, Arxiu Històric de Terrassa, "Mòdul 1. Fonaments de l'arxivística: Diplomàtica dels documents medievals, moderns i contemporanis".
 • Blanca Martínez Nieto, Arxiu del Parlament de Catalunya, "Mòdul 7. Sistemes de gestió documental: Sistemes de gestió documental".
 • Maria Àngels Suquet Fontana, Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols, "Mòdul 6. Productors i tipologies documentals II: Documents audiovisuals i gràfics"
 • Teresa Cardellach Giménez, Arxiu Municipal de Terrassa, "Mòdul 9. Avaluació i accés als documents: Avaluació documental".
 • Lourdes Ferrer Siurana, Biblioteca de Catalunya, "Mòdul 8. Gestió dels serveis d'arxiu: Conservació preventiva i equipament d'arxius".
 • Gemma Goicoechea Foz, Arxiu Nacional de Catalunya, "Mòdul 8. Gestió dels serveis d'arxiu: Conservació preventiva i equipament d'arxius".
 • Raimon Nualart Mercadé, CATCert, "Mòdul 7. Sistemes de Gestió Documental: Documents electrònics i preservació digital".

Nom, mòduls i assignatures que impartia cada docent durant el curs acadèmic 2011-2012, al Màster Oficial en Arxivística i Gestió de Documents:

 • Joan Domingo Basora, Arxiu Central del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, "Mòdul 5. Tècniques arxivístiques: Sistemes de classificació i arxiu".
 • Marc Esteve Laporta, ESADE, PhD Candidate in Management Sciences, "Mòdul 3. Sistemes d'informació: Administració d'organitzacions i empreses".
 • Josep Fernández Trabal, Dr. en Història. Arxiu Nacional de Catalunya, "Mòdul 6. Productors i tipologies documentals II: Fons i documents d'institucions i empreses, entitats i persones privades".
 • Marta Franch Saguer, Dra. en Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona, "Mòdul 4. Dret i règim jurídic dels documents: Introducció al dret".
 • Pere Guiu Rius, Dr. Enginyer industrial, "Mòdul 2. Productors i tipologies documentals I: Circuits administratius. Disseny i millora".
 • Josep Matas Balaguer, advocat i arxiver, "Mòdul 4. Dret i règim jurídic dels documents: Dret i règim jurídic dels documents: Aspectes bàsics", i "Mòdul 9. Avaluació i accés als documents: Accés a la documentació. Protecció de dades".
 • Alfred Mauri Martí, professor i Cap d'Estudis de l'Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents, "Mòdul 2.Productors i tipologies documentals I: Fons i documents de l'Administració Pública"; "Mòdul 8. Gestió dels serveis de l'arxiu: Tècniques de gestió dels serveis d’arxiu", i "Màrqueting i comunicació dels serveis d'arxiu", i " Mòdul 11. Projecte/pràctiques i treball final de màster"..
 • Remei Perpinyà Morera, Dra. en Història, Universitat Autònoma de Barcelona, "Mòdul 1. Fonaments de l'arxivística: introducció a l'arxivística", "Mòdul 5. Tècniques arxivístiques: Mètodes de descripció i recuperació de la informació", "Mòdul 10. Inserció professional i metodologia del treball científic" i "Mòdul 11. Projecte/pràctiques i treball final de màster".
 • Miquel Rodríguez Aranda, Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes. Executive MBA per La Salle, "Mòdul 3. Sistemes d'informació: Tecnologies de la informació i la comunicació" i "Administració d'organitzacions i empreses".
 • Vicenç Ruiz Gómez, Llicenciat en Història, Arxiu Històric de Protocols de Barcelona, "Mòdul 6. Productors i tipologies documentals II: Fons i documents d'institucions i empreses, entitats i persones privades".
 • Joan Soler Jiménez, Arxiu Històric de Terrassa, "Mòdul 1. Fonaments de l'arxivística: Diplomàtica dels documents medievals, moderns i contemporanis".
 • Blanca Martínez Nieto, Arxiu del Parlament de Catalunya, "Mòdul 7. Sistemes de gestió documental: Sistemes de gestió documental".
 • Maria Àngels Suquet Fontana, Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols, "Mòdul 6. Productors i tipologies documentals II: Documents audiovisuals i gràfics"
 • Teresa Cardellach Giménez, Arxiu Municipal de Terrassa, "Mòdul 9. Avaluació i accés als documents: Avaluació documental".
 • Lourdes Ferrer Siurana, Biblioteca de Catalunya, "Mòdul 8. Gestió dels serveis d'arxiu: Conservació preventiva i equipament d'arxius".
 • Gemma Goicoechea Foz, Arxiu Nacional de Catalunya, "Mòdul 8. Gestió dels serveis d'arxiu: Conservació preventiva i equipament d'arxius".
 • Raimon Nualart Mercadé, CATCert, "Mòdul 7. Sistemes de Gestió Documental: Documents electrònics i preservació digital".

Nom, mòduls i assignatures que impartia cada docent durant el curs acadèmic 2013-2014, al Màster Oficial en Arxivística i Gestió de Documents:

 • Joan Domingo Basora, Arxiu Central del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, "Mòdul 5. Tècniques arxivístiques: Sistemes de classificació i arxiu".
 • Núria Nadal Burgués, ESADE, "Mòdul 3. Sistemes d'informació: Administració d'organitzacions i empreses".
 • Josep Fernández Trabal, Dr. en Història. Arxiu Nacional de Catalunya, "Mòdul 6. Productors i tipologies documentals II: Fons i documents d'institucions i empreses, entitats i persones privades".
 • Marta Franch Saguer, Dra. en Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona, "Mòdul 4. Dret i règim jurídic dels documents: Introducció al dret".
 • Pere Guiu Rius, Dr. Enginyer industrial, "Mòdul 2. Productors i tipologies documentals I: Circuits administratius. Disseny i millora".
 • Josep Matas Balaguer, advocat i arxiver, "Mòdul 4. Dret i règim jurídic dels documents: Dret i règim jurídic dels documents: Aspectes bàsics", i "Mòdul 9. Avaluació i accés als documents: Accés a la documentació. Protecció de dades".
 • Alfred Mauri Martí, professor i Cap d'Estudis de l'Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents, "Mòdul 2.Productors i tipologies documentals I: Fons i documents de l'Administració Pública"; "Mòdul 8. Gestió dels serveis de l'arxiu: Tècniques de gestió dels serveis d’arxiu", i "Màrqueting i comunicació dels serveis d'arxiu", i " Mòdul 11. Projecte/pràctiques i treball final de màster"..
 • Remei Perpinyà Morera, Dra. en Història, Universitat Autònoma de Barcelona, "Mòdul 1. Fonaments de l'arxivística: introducció a l'arxivística", "Mòdul 5. Tècniques arxivístiques: Mètodes de descripció i recuperació de la informació", "Mòdul 10. Inserció professional i metodologia del treball científic" i "Mòdul 11. Projecte/pràctiques i treball final de màster".
 • Miquel Rodríguez Aranda, Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes. Executive MBA per La Salle, "Mòdul 3. Sistemes d'informació: Tecnologies de la informació i la comunicació" i "Administració d'organitzacions i empreses".
 • Vicenç Ruiz Gómez, Llicenciat en Història, Arxiu Històric de Protocols de Barcelona, "Mòdul 6. Productors i tipologies documentals II: Fons i documents d'institucions i empreses, entitats i persones privades".
 • Joan Soler Jiménez, Arxiu Històric de Terrassa, "Mòdul 1. Fonaments de l'arxivística: Diplomàtica dels documents medievals, moderns i contemporanis".
 • Blanca Martínez Nieto, Arxiu del Parlament de Catalunya, "Mòdul 7. Sistemes de gestió documental: Sistemes de gestió documental".
 • Maria Àngels Suquet Fontana, Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols, "Mòdul 6. Productors i tipologies documentals II: Documents audiovisuals i gràfics"
 • Teresa Cardellach Giménez, Arxiu Municipal de Terrassa, "Mòdul 9. Avaluació i accés als documents: Avaluació documental".
 • Lourdes Ferrer Siurana, Biblioteca de Catalunya, "Mòdul 8. Gestió dels serveis d'arxiu: Conservació preventiva i equipament d'arxius".
 • Gemma Goicoechea Foz, Arxiu Nacional de Catalunya, "Mòdul 8. Gestió dels serveis d'arxiu: Conservació preventiva i equipament d'arxius".
 • Raimon Nualart Mercadé, Consorci AOC, "Mòdul 7. Sistemes de Gestió Documental: Documents electrònics i preservació digital".