Commemoració dels 20 anys

Presentació

Els 20 anys de l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents

Joan Pérez Ventayol, Director de l'Escola Superior d'Arxivística i Gestió de DocumentsNo és estrany que l’inici d’un projecte comparteixi una part de realitat, de realisme i de necessitat, al costat d’un punt d’inconsciència, de sentiment i d’entusiasme. I la decisió de crear una escola per formar i titular en ensenyament universitari exclusivament en l’àmbit de l’arxivística era una aposta, si més no, riscosa.

L’evidència, tanmateix, ha estat tossuda i gratament palpable. Ha quedat sobradament demostrat que totes aquelles persones i entitats que van impulsar i col·laborar perquè l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents fos una realitat la van encertar plenament. La van encertar perquè l’ESAGED, l’acrònim que algú va formular en veu alta, en el seu moment, i que ha fet fortuna, ha estat un referent en la formació en arxivística a escala catalana, estatal i internacional. Perquè s’hi han format més de mil tres-centes persones a tots els nivells, i en bona part, dels àmbits d’actuació que té la nostra disciplina. Perquè ha estat una plataforma d’inserció professional i laboral per a persones titulades que han estat capaces de fer valer la seva expertesa arxivística i la seva vàlua professional allà on han anat.

També la van encertar perquè l’Escola ha acompanyat, juntament amb altres actors, el procés de transformació i reconeixement tan ample que ha experimentat l’arxivística catalana als darrers temps. Perquè ha esdevingut un referent, i un espai de debat i de projecció de coneixement per a centres universitaris i entitats arxivístiques de molts llocs. Perquè ha sabut actualitzar i modernitzar els discursos i els continguts acadèmics adaptant-los a l’evolució de la disciplina i de la professió, però sense perdre els orígens: primer amb la gestió documental, després amb l’administració electrònica i la transformació digital, i ara amb el torn de l’arxivística de dades i del paper central que els arxivers i les arxiveres juguen a les organitzacions.

I, sense cap mena de dubte, tot això ha estat gràcies a aquella combinació del realisme però també d’entusiasme dels i les pioneres. Però també gràcies a totes les persones que han participat en la gestió i administració de l’Escola. A les professores i als professors que han aportat la seva expertesa i experiència. A les persones que hi han confiat en l’Escola per formar-se i traçar-se un futur professional. Als arxius, centres i empreses que han confiat en l’expertesa de l’alumnat per tenir-los en pràctiques. A les entitats que han apostat per l’Escola per atendre o solucionar problemes i qüestions relacionades amb la gestió dels documents. També gràcies a les empreses i a les entitats col·laboradores i patrocinadores. I a tot un llarg etcètera d’amics, coneguts i col·laboradors que han ajudat que l’ESAGED sigui el referent que és avui en dia.

I després de vint anys tot això no és una menudalla, ans el contrari, ho hem de considerar un èxit enorme i un fer les coses ben fetes. Per això ho volem celebrar amb tothom que ja duem vint anys. Per donar les gràcies i perquè aquesta commemoració sigui l’impuls necessari per afrontar els propers vint anys que venen, sempre mirant i en benefici dels professionals i de la disciplina que compartim.

Sí, són 20 anys, i us hi esperem a totes i tots!

 

Joan Pérez Ventayol

Director de l'ESAGED