Personal UAB

Personal acadèmic i investigador

Servei de comunicacions de baixa, confirmació o alta per incapacitat temporal

A continuació es detalla tota la informació relativa al servei de comunicacions de baixa, confirmació o alta per incapacitat temporal: