Personal UAB

Personal acadèmic i investigador

Convocatòries de concursos de personal investigador de finançament específic

A continuació trobareu totes les convocatòries de concursos de personal investigador de finançament específic.

21165 - Personal investigador en formació amb destinació al Departament de Biologia Animal, Vegetal i d'ecologia.


21124 - Investigador ordinari amb destinació a l'ICTA.
2/2018 - Investigador Ordinari amb destinació al Departament de Bioquímica i Biologia Molecular.
21090 - Investigador Post-doctoral amb destinació al D. Biologia Cel·lular, Fisiologia i d'Immunologia.
21079 - Personal Investigador en formació amb destinació al Departament de Ciència Animal i dels Aliments.
20880 - Investigador ordinari amb destinació al Dpt. d'Enginyeria Química.
20924 - Investigador ordinari amb destinació al Dep.Telecomunicació i d'Enginyeria de S.
20877 - Investigador ordinari amb destinació al Inst. Ciència Tecnologia Ambiental (ICTA).
20854 - Investigador ordinari amb destinació al Inst. Ciència Tecnologia Ambiental (ICTA).
20771 - Personal investigador en formació amb destinació al departament de Telecomunicació i d'Enginyeria de Sistemes.