Viu a la UAB

Tots els doctorats

La UAB està implantant l’adaptació dels programes de doctorat a la nova normativa sota el Reial Decret de Doctorat 99/2011. El fet que un programa de doctorat ja estigui adaptat implica que els doctorands que s'hi matriculin per primer any realitzaran el doctorat sota la nova normativa. Trobareu l'especificació "Nou RD 99/2011" rere el nom dels programes ja adaptats. Quines novetats implica el nou Reial Decret 99/2011?