Teaching quality
Humanitats
 
2017 Informe enquesta inserció laboral: Grau Humanitats + Llicenciatura Humanitats 
2014 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura Humanitats 
2011 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura Humanitats 
2008 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura Humanitats 
2006 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura Humanitats 
2004 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura Humanitats 
2002 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura Humanitats