Vés al contingut principal

Les comunitats locals de tot el món alerten de la desaparició de plantes silvestres comestibles 

22 feb. 2022
Compartir per WhatsApp Compartir per e-mail

Les comunitats locals i indígenes alerten d'una important disminució en l'abundància de plantes i fongs silvestres comestibles que impacta negativament en la nutrició i la seguretat alimentària, tant a escala local com global.

Plantes comestibles silvestres ICTA-UAB
Autor: Vincent Porcher. ICTA-UAB

Els coneixements sobre les plantes silvestres comestibles es distribueixen de manera diferencial segons el gènere i les etapes de la vida (adults/infants).

Així ho demostra un estudi realitzat per l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB) que analitza els canvis socioambientals que afecten aquestes espècies vegetals essencials a les dietes diverses i els sistemes alimentaris resilients.  

A tot el planeta, al voltant de 7.000 espècies de plantes silvestres i 2.000 espècies de fongs silvestres s'utilitzen com a aliment, proporcionant una font alimentària diversa, saludable i nutritiva per a les comunitats locals. Si bé el subministrament d'energia de les plantes silvestres comestibles i els fongs sol ser baix, són fonts importants de micronutrients i poden tenir una àmplia gamma d’efectes positius per a la salut. A més, les plantes silvestres comestibles i els fongs són importants reservoris genètics per al cultiu i la reproducció i, en molts casos, són importants per a les cultures alimentàries locals.  

Tot i aquesta importància, hi ha poca informació consolidada disponible a nivell local sobre com els canvis socioambientals impacten en les plantes silvestres comestibles i els fongs. Per tant, aquesta revisió sistemàtica, realitzada sota la direcció de Christoph Schunko de BOKU (Viena, Àustria) i de Xiaoyue Li i Victoria Reyes-García de l'ICTA-UAB, va tenir com a objectiu cobrir aquesta bretxa. Per això, l’equip investigador va tenir en compte les percepcions de les comunitats locals, donat que molts dels seus membres observen i descriuen amb precisió els canvis socioambientals en curs en els entorns amb què interactuen.  

L'estudi, realitzat en el marc del projecte LICCI (“Indicadors locals dels impactes del canvi climàtic”), va trobar que les comunitats locals perceben que les plantes silvestres comestibles i els fongs estan subjectes a nombrosos canvis socioambientals, que inclouen canvis a la seva distribució, sabors, productivitat, qualitat i temps de fructificació. Tot i això, la percepció més estesa (en el 92% dels casos) és que els comestibles silvestres estan disminuint en abundància. “Trobem que això passa en tots els tipus de plantes i totes les zones climàtiques, majoritàriament fruites i verdures”, explica Victoria Reyes-García, líder del projecte LICCI.  

"Aquests resultats ressalten clarament que les comunitats locals de tot el món estan preocupades per la disminució de l'abundància de plantes i fongs silvestres comestibles, que en molts casos són essencials per a la nutrició i la seguretat alimentària", diu Christoph Schunko, autor principal de l'estudi. “Els comestibles silvestres sovint no es tenen en compte prou en la investigació i les polítiques, però els nostres resultats mostren que prendre seriosament els canvis percebuts a les comunitats locals pot ser important per contrarestar els desenvolupaments adversos en una etapa primerenca”, afegeix.  

Els causants principals de la disminució de l'abundància són el canvi d'ús de la terra -provocat pel desenvolupament de l'agricultura, la silvicultura i la infraestructura-, la sobreexplotació, la contaminació i el canvi climàtic. Tot i això, és important tenir en compte que la importància de les diverses causes varia segons els continents i les zones climàtiques. Per exemple, es va percebre que el canvi climàtic impactava negativament amb més freqüència a l'abundància de plantes silvestres i fongs comestibles a Amèrica del Nord i del Sud que a altres continents, la sobreexplotació és més problemàtica en zones de clima sec, mentre que la intensificació agrícola i les plagues són més prominents a zones de clima tropical.  

“Desenvolupar estratègies per contrarestar la disminució de l'abundància d'aquestes plantes i fongs ha de basar-se, per tant, en contextos geogràfics i socioculturals locals, així com considerar les múltiples causes que incideixen simultàniament i incloure les veus de les comunitats locals, si es vol que tinguin èxit”, conclou Schunko.  

Un altre estudi recent del grup de recerca del LICCI mostra que els coneixements sobre les plantes silvestres comestibles es distribueixen de manera diferencial segons el gènere i les etapes de la vida (adults/nens). L'estudi, realitzat per Vincent Porcher a les terres altes del sud de Madagascar i publicat a la revista PLOS ONE, mostra que determinats conjunts de coneixements sobre les plantes silvestres comestibles s'adquireixen durant l'edat adulta, mentre que altres conjunts de coneixements s'adquireixen molt aviat, el que converteix els nens en posseïdors fiables de coneixements. 

"Els infants tenen coneixements amplis i identifiquen espècies diferents a les dels adults. Els infants coneixen un nombre inesperadament alt de plantes silvestres comestibles, cosa que desafia la nostra comprensió de la distribució del coneixement a les societats a petita escala", afirma Porcher, que afegeix que els nens citen amb més freqüència espècies introduïdes, mentre que les persones adultes citen més espècies endèmiques, cosa que podria ser un indicador del canvi mediambiental. Per això, subratllen la importància que els estudis futurs tinguin en compte els nens a l'hora d'explorar els coneixements ecològics locals.  

“Hem ignorat durant massa temps els coneixements de les dones i els nens, però per respondre als problemes climàtics, mediambientals i bioculturals és essencial tenir una visió representativa dels coneixements tradicionals”, conclou Porcher.  


Articles científics 

Reference: Schunko, Christoph, Xiaoyue Li, Benjamin Klappoth, Francesca Lesi, Vincent Porcher, Anna Porcuna Ferrer, and Victoria Reyes-García. 2022. Local communities’ perceptions of wild edible plant and mushroom change: A systematic review. Global Food Security 32: 100601. https://doi.org/10.1016/j.gfs.2021.100601.  

Porcher Vincent, Carrière Stéphanie M, Gallois Sandrine, Randriambanona Herizo, Rafidison Verohanitra M, and Victoria Reyes-García. 2022. Growing up in the Betsileo landscape: Children’s wild edible plants knowledge in Madagascar. PLOS ONE 17(2): e0264147. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0264147  

Dins de