Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona

La UAB ha reduït el consum d'aigua en un 25% gràcies a les mesures d'estalvi per la sequera

28 feb. 2024
Compartir per WhatsApp Compartir per e-mail

La UAB ha aconseguit estalviar un 25,1 % d'aigua l'any 2023 respecte el 2022 gràcies a les mesures d'estalvi i eficiència que s’han implantat al llarg de l'any per fer front a la sequera. Enguany la UAB augmentarà els esforços per continuar desplegant mesures que permetin reduir el consum d’aigua de xarxa més enllà de les limitacions imposades en la fase d’emergència del Pla de sequera de Catalunya.

Campus durant la sequera

Les actuacions d'estalvi i eficiència de l'ús de l'aigua que la UAB implementades durant l’any 2023 han permès reduir el consum d’aigua en 50.000 m3 durant l’any 2023, el que representa un 25,1% respecte l’any 2022.

L’estalvi econòmic que ha suposat la reducció de consums ha permès compensar el cost de les inversions que s’han fet durant l’any 2023 per a la millora de les infraestructures i de monitoratge de dades.

Enguany es preveu triplicar la inversió en actuacions per conèixer i reduir el consum d’aigua de xarxa. A més a més, també se seguiran fent estudis d’avaluació de reutilització d’aigua a tot el campus i d’adaptació de les zones verdes per fer front a nous escenaris de restriccions en els usos d’aigua de xarxa.

Totes aquestes mesures no només busquen afrontar la crisi actual, sinó també establir les bases per a un futur més sostenible.

La reducció de consums ha estat i seguirà sent possible gràcies a la implicació de tots els membres de la comunitat universitària a títol individual i també col·lectiu per fer un ús racional de l'aigua, possibilitant que es continuï reduint el consum al campus.

Mesures adoptades per la UAB per ajustar-se a les restriccions del Pla de sequera

Des de l’1 de febrer de 2024 el sistema Ter-Llobregat es troba en fase d’emergència 1. En aquest escenari es mantenen i en alguns casos augmenten les restriccions en l’ús d’aigua potable respecte de les fases anteriors del Pla de sequera, emfasitzant la seva utilització amb la mínima quantitat indispensable.

Actualment, atès que es prohibeix el reg de zones verdes amb aigua de la xarxa, s'ha deixat de regar la vegetació del campus. A partir d’ara només es permet el reg per la supervivència d’arbrat si es fa amb aigües regenerades o amb aigües freàtiques. En la recerca de nous recursos hídrics no potables, al campus s’està valorant el de l’aigua utilitzada per a la neteja dels filtres de la piscina del Servei d’Activitat Física (SAF).

Des del mes de març de 2023, quan el sistema Ter-Llobregat es trobava en situació d’excepcionalitat per sequera, ja hi havia limitacions per alguns usos. Pel que fa a la vegetació, només es regaven les zones equipades amb xarxa per degoteig i es mantenia un reg de supervivència d’arbrat amb aigua de la xarxa d’abastament. Globalment es van deixar de regar 7 hectàrees amb reg d’aspersió, una superfície que equival aproximadament al 78 % de la superfície de reg del campus.

Una altra mesura aplicada va ser el tancament de la banyera d’hidromassatge del SAF, on també va deixar de regar-se el camp de futbol de gespa artificial.

Addicionalment, van deixar d’efectuar-se neteges exteriors amb aigua de la xarxa d’abastament, com ara carrers, façanes, mobiliari urbà o vehicles.

Mesures addicionals que implementa la UAB per reduir el consum d’aigua de xarxa

Durant l’any 2024 la UAB seguirà impulsant mesures d’estalvi i eficiència més enllà de les que imposa la normativa per reduir  l’ús d’aigua. En particular, les actuacions se centraran en la millora dels elements de la xarxa de distribució (aixetes, dutxes i fluxors) de manera progressiva en els llocs on sigui possible, la instal·lació de nous comptadors que permetin un major coneixement del comportament de la xarxa i la detecció de possibles fuites, així com la implantació de noves tecnologies més eficients en l’ús d’aigua o la cerca de formes d’estalvi en instal·lacions de docència i recerca.

Totes aquestes mesures tenen com a objectiu donar continuïtat a les ja implantades durant l’any 2023, entre les quals destaquen la instal·lació de nous equips de refrigeració i de buit de circuit tancat en laboratoris per evitar el malbaratament d’aigua de la xarxa, la revisió i ajust dels polsadors de rentamans en diferents edificis i la instal·lació d’airejadors a les dutxes del SAF per reduir el cabal d’aigua utilitzat en cada pulsació.

D’altra banda, també es van instal·lar comptadors amb telemesura propis de la UAB per millorar el control dels consums i de detecció de fuites. A més, es va aturar la plantació prevista de vora 200 nous arbres.

 

La UAB, amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible

    Dins de